Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Bacheloropleidingen en Graduaten

 • FAQ1. Wat zijn de tarieven van het studiegeld voor het academiejaar 2024-2025 voor een bacheloropleiding of graduaatsopleiding?

  Diplomacontract – Creditcontract

  Niet-Beurs       Vast gedeelte: € 288              Variabel gedeelte: € 13,80 / opgenomen studiepunt

  Bijna-Beurs     Vast gedeelte: € 288             Variabel gedeelte: € 5/ opgenomen studiepunt

  Beurs               Vast gedeelte: € 131,50             Geen variabel gedeelte

  Het vast gedeelte ben je slechts 1x per academiejaar verschuldigd, ongeacht het aantal inschrijvingen onder diploma- of creditcontract.

  Let op! Het studiegeld wordt steeds gefactureerd volgens de tarieven voor de niet-beursstudenten. Denk je recht te hebben op het beurs of bijna-beurstarief, lees dan FAQ 2.

  Examencontract

  Bij dit type van contract wordt geen onderscheid gemaakt in het studiegeld voor beurs- of niet-beursstudenten.

  Vast gedeelte: € 131,50         Variabel gedeelte: € 5/ opgenomen studiepunt

  Zonder studietoelage betaal je in academiejaar 2024-2025 voor een diploma- of creditcontract van 60 studiepunten €1116. Een bijna-beursstudent betaalt €588. Beursstudenten betalen een bedrag van €131,50. 

 • FAQ2. Ik denk in aanmerking te komen voor het beurs- of bijna-beurstarief. Hoe kan ik mijn studiegeld laten verminderen?

  Studenten die wensen te betalen als (bijna)beursstudent, moeten voor de vervaldatum van de saldofactuur kunnen aantonen dat zij in aanmerking komen voor een vermindering van het studiegeld.

  Dit kan door 1 van onderstaande opties te volgen:

  Optie A. Laat een berekening maken bij de sociale dienst. Deze berekening gebeurt op basis van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de persoon bij wie de student ten laste is, inkomsten 2022 - aanslagjaar 2023. De berekeningen gebeuren door de sociale dienst. Je kan mailen naar socialedienst@pxl.be of bellen naar 011/77 58 40.

  Optie B.  Bezorg het bewijs van toekenning studietoelage academiejaar 2024-2025 aan de Dienst studiegelden op studiegelden@pxl.be.

  Geen goedkeuring voor vervaldatum? Volg optie A of betaal je volledige factuur en bezorg nadien je goedkeuring studietoelage 24-25 aan studiegelden@pxl.be zodat het teveel betaalde studiegeld terugbetaald kan worden, na verrekening met eventuele andere openstaande facturen.

   Let op! Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van je studietoelage bij de Vlaamse Overheid, http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooltoelagen-en-studietoelagen. Ook als jouw dossier automatisch gestart wordt, dien je dit nog te bevestigen via jouw elektronisch dossier.

  Let op! Je kan het studiegeld NIET voorlopig laten verminderen naar het beurstarief in afwachting van jouw beslissing aanvraag studietoelage!

 • FAQ3. Hoeveel studiegeld blijf ik verschuldigd bij volledige uitschrijving uit de hogeschool?

  ! Opgelet: : uitschrijving dient steeds te gebeuren volgens voorgeschreven procedure. Zie Onderwijsregeling artikel 41.

  Uitschrijving voor de start van het academiejaar 

  Indien de student zich uitschrijft voor de start van het academiejaar of de opleiding, betaalt hij een administratieve kost van 75 euro. 

  Uitschrijving tot één maand na de inschrijving 

  Indien de student zich uitschrijft ten laatste op de 31ste kalenderdag na zijn inschrijving, blijft deze het vaste gedeelte van het studiegeld verschuldigd. Voor studenten die zich inschreven voor de start van het academiejaar, begint deze periode van 31 kalenderdagen te lopen vanaf de start van het academiejaar. 

  Uitschrijving na de eerste maand na de inschrijving 

  Indien de student uitschrijft na de 31ste kalenderdag na zijn inschrijving blijft hij het vaste gedeelte van het studiegeld verschuldigd. Wat het variabele gedeelte betreft, wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

  • het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode gestart is, blijft verschuldigd.  
  • het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode nog niet gestart is, wordt in mindering gebracht.  

  Voor studenten die zich inschreven voor de start van het academiejaar, begint deze periode van 31 kalenderdagen te lopen vanaf de start van het academiejaar. 

  Studenten die zich uitschrijven en recht menen te hebben op een studietoelage, moeten een bewijs van toekenning of een positieve berekening van de sociale dienst kunnen voorleggen. Indien het niet-beurstarief betaald wordt en na de uitschrijving alsnog de aanvraag voor de studietoelage goedgekeurd wordt, zal het te veel betaalde studiegeld terugbetaald worden. De student dient daarvoor zelf contact op te nemen met studiegelden@pxl.be en het bewijs van de toekenning van de studietoelage voor te leggen.

  In schema ziet dit er zo uit:

 • FAQ4. Wat zijn de gevolgen voor het studiegeld bij heroriëntering naar een andere opleiding binnen de hogeschool?

  ! Opgelet: heroriëntering dient steeds te gebeuren volgens voorgeschreven procedure. Zie Onderwijsregeling artikel 38.

  Bij heroriëntering wordt het studiegeld voor opleidingen waarvoor de student zich ingeschreven heeft, samengeteld.  

  De volgende tegemoetkomingen gelden:  

  1. het vast gedeelte van het studiegeld voor de eerste opleiding waarvoor de student zich inschreef, wordt in mindering gebracht op het totaal verschuldigde studiegeld na de inschrijving voor de tweede opleiding. Je betaalt in de praktijk dus maar 1x het vast gedeelte.  
  2. het variabel gedeelte van de opleidingsonderdelen van de opleiding waarvoor de student zich uitschrijft wordt herberekend:  
  • indien de student zich heroriënteert binnen de 31 kalenderdagen na zijn inschrijving, is hij geen variabel gedeelte meer verschuldigd voor de eerste gevolgde opleiding.  
  • indien de student zich na de eerste 31 kalenderdagen na zijn inschrijving heroriënteert gelden de volgende regels:  
   • het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode gestart is in de eerste opleiding, blijft verschuldigd.  
   • het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode nog niet gestart is in de eerste opleiding, wordt in mindering gebracht.  

  Voor studenten die zich inschreven voor de start van het academiejaar, begint de periode van 31 kalenderdagen te lopen vanaf de start van het academiejaar. 

 • FAQ5. Als ik me bijkomend inschrijf voor opleidingsonderdelen, moet ik dan studiegeld bij betalen?

  ! Opgelet: wijzigingen dienen steeds te gebeuren volgens voorgeschreven procedure. Zie Onderwijsregeling artikel 37.

  Indien je je bijkomend inschrijft, is het inderdaad zo dat je bijkomend betaalt voor de nieuw ingeschreven studiepunten. Het studiegeld wordt herberekend op basis van je nieuwe aantal studiepunten. Je zal hiervoor een bijkomende factuur ontvangen.

  Beursstudenten die reeds goedkeuring kregen van hun studietoelage of een positieve berekening van de sociale dienst, betalen altijd een vast bedrag van € 131,50 voor het volgen van de gehele opleiding, ook als ze nog bijkomend inschrijven voor opleidingsonderdelen.

 • FAQ6. Als ik me uitschrijf voor opleidingsonderdelen, krijg ik dan mijn studiegeld voor die studiepunten terug?

  ! Opgelet: wijzigingen dienen steeds te gebeuren volgens voorgeschreven procedure. Zie Onderwijsregeling artikel 37.

  Een terugbetaling van het studiegeld bij uitschrijving voor opleidingsonderdelen is afhankelijk van het feit of de onderwijsperiode voor dit opleidingsonderdeel al gestart is. Is de onderwijsperiode reeds gestart op moment van uitschrijving, heb je geen recht op terugbetaling van het studiegeld voor het aantal studiepunten waarvoor je je uitschrijft.

  Let op! Startdatum onderwijsperiode ≠ Grensdatum

  Beursstudenten die reeds goedkeuring kregen van hun studietoelage of een positieve berekening van de sociale dienst, betalen altijd een vast bedrag van € 131,50 voor het volgen van de gehele opleiding, ook als ze nog bijkomend inschrijven voor opleidingsonderdelen.

 • FAQ7. Moet ik betalen voor vrijstellingen?

  Het studiegeld wordt enkel berekend op basis van het aantal ingeschreven studiepunten. Dit wil zeggen het aantal studiepunten waarvoor je de lessen volgt. Studiepunten voor opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling krijgt, tellen dus niet mee in de berekening van het studiegeld.

 • FAQ8. Kan ik mijn betaling spreiden?

  Je kan hiervoor contact nemen met de financiële dienst via betalingen@pxl.be met vermelding van je naam, studentennummer en factuurnummer. Indien je een afbetalingsplan wenst, dien je dit zo snel mogelijk in orde te brengen en zeker voor de vervaltermijn van je factuur. Wacht je hier te lang mee, bestaat de kans dat je nog maar in een minimaal aantal termijnen kan betalen of zelfs helemaal geen afbetalingsplan meer kan aangaan.