Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Om je in te schrijven, moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Je kan deze toelatingsvoorwaarden ook terugvinden in de Onderwijsregeling van Hogeschool PXL.

Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden of je hebt een buitenlands diploma (behalve Nederland), neem dan contact op met studievoortgang@pxl.be.

Algemene toelatingsvoorwaarden voor een graduaatsopleiding

De student moet voldaan hebben aan de leerplicht en beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

 1. een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
 2. of  een diploma van het secundair onderwijs
  • ASO
  • TSO
  • KSO
  • BSO (zevende jaar);
 3. of een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
 4. of  een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
 5. of een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 6. of een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 7. of een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
 8. of een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 9. of een diploma van bachelor of master;
 10. of een internationaal baccalaureaat dat uitgereikt werd door de International Baccalaureate Organization in Genève;
 11. of een Europees baccalaureaat dat uitgereikt werd door een Europese school;
 12. of een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met 1 van bovenstaande studiebewijzen (vermeld van 1 t.e.m. 9);
 13. voor Nederlandse studenten:
  • een diploma VWO;
  • of een propedeuse succesvol behaald hebben;
  • of een diploma MBO4;
  • of een HAVO diploma (op voorwaarde dat de student in Nederland woont).
 14. voor Chinese studenten: een APS-certificaat naast het diploma secundair onderwijs.

De toegang tot de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs wordt beperkt tot studenten die minstens drie jaar nuttige ervaring in een technisch of praktisch vak kunnen bewijzen. Een document dat een nuttige beroepservaring van drie jaar aantoont is voldoende om toegang te krijgen wanneer de vakkennis opgedaan in het secundair onderwijs overeenstemt met de expertise van de nuttige ervaring; indien die beroepsexpertise en de vakkennis niet overeenstemmen is een nuttige beroepservaring van vijf jaar vereist.

Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding

Je moet beschikken over één van onderstaande studiebewijzen:

 1. een diploma van het secundair onderwijs
  • ASO
  • TSO
  • KSO
  • BSO (zevende jaar);
 2. of een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 3. of een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie met uitzondering van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid;
 4. of een diploma, uitgereikt in het kader van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5-diploma/graduaatsdiploma);
 5. een internationaal baccalaureaat dat uitgereikt werd door de International Baccalaureate Organization in Genève;
 6. een Europees baccalaureaat dat uitgereikt werd door een Europese school;
 7. of een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend;
 8. voor Nederlandse studenten: een diploma VWO, propedeuse of MBO 4 diploma
 9. voor Chinese studenten: een APS-certificaat naast het diploma secundair onderwijs.

De toelating tot de educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs met maar één onderwijsvak (=derde onderwijsvak) wordt beperkt tot studenten met:

 1. een diploma van een educatieve bachelor of master;
 2. of een diploma van een specifieke lerarenopleiding in combinatie met een bachelor- of masterdiploma;
 3. of een diploma van een academische initiële lerarenopleiding, een initiële lerarenopleiding van academisch niveau of een getuigschrift pedagogische bekwaamheid in combinatie met een bachelor- of masterdiploma;
 4. of een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

Toelatingsvoorwaarden m.b.t. kennis van het Nederlands

Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste inschrijving voor een opleiding met het Nederlands als onderwijstaal:

 • Je moet ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid; of
 • Je moet geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs; of
 • Je moet beschikken over een certificaat van kennis van het Nederlands afgeleverd door één van de partners van de AUHL; of
 • Je moet beschikken over een certificaat waaruit blijkt dat je tenminste 
  • het ERK-niveau B1 (of hiermee gelijkgesteld) bezit (voor graduaatsopleidingen)
  • het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld) bezit (voor bacheloropleidingen).

Beschik je niet over voldoende kennis van het Nederlands, dan kan je contact opnemen met taalproef@pxl.be voor een taaltest Nederlands georganiseerd op associatieniveau.