Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Leerkrediet

Voor wie?

Het leerkrediet is van toepassing voor stu­denten die inschrijven met een diplomacon­tract voor een initiële bachelor- of master­opleiding én voor studenten die inschrijven onder een creditcontract voor eender welke soort opleiding.

Het leerkrediet is niet van toepassing voor studenten die inschrij­ven onder een diplomacontract voor een graduaatsopleiding of een bijkomende opleiding zoals een schakel- of voorberei­dingsprogramma, bachelor-na-bachelor, master-na-master, postgraduaat of een educatieve bachelor- of masteropleiding indien je respectievelijk al een ander ba­chelor- of masterdiploma behaald hebt.

Ook voor studenten die inschrijven onder een examencontract is het leerkrediet niet van toepassing.

Het systeem in een notendop

In het hoger onderwijs spreken we niet meer van vakken, maar van opleidingsonderdelen. Aan elk opleidingsonderdeel worden een aantal studiepunten toegekend. Dit is een maat waarmee de studiebelasting wordt uitgedrukt. Een jaar voltijds studeren komt overeen met 60 studiepunten.

Bij aanvang van je studies in het hoger on­derwijs krijg je een leerkrediet van 140 studiepunten. Bij inschrijving gaat het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft van je leerkrediet af. De studiepunten van de opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt, krijg je op het einde van het academie­jaar terug. De studiepunten van de oplei­dingsonderdelen waarvoor je niet slaagt of waarvoor je gedelibereerd wordt, verlies je.

Met andere woorden: kies je voor een vol­tijdse inschrijving, dan zet je 60 studiepun­ten van je leerkrediet in. Van de 140 gaan er bij inschrijving dus 60 af, je houdt 80 studiepunten over. Slaag je voor al je oplei­dingsonderdelen, dan krijg je er 60 terug. De studiepunten van de opleidingsonderdelen waarvoor je niet slaagde of waarvoor je ge­delibereerd bent, krijg je niet terug.

Van studierichting veranderen

Informeer je goed! Er zijn immers enkele belangrijke data die bepalen of, en hoeveel studiepunten je terugkrijgt bij je leerkrediet.
Eerst en vooral zijn er de grensdata: indien je vóór deze datum uitschrijft, krijg je de volledig opgenomen studiepunten terug. Welke de concrete grensdata per opleidingsonderdeel zijn, vind je terug in de ECTS-fiches.

Bijkomend zijn er, enkel voor generatiestudenten (= studenten die voor de eerste keer inschrijven in het hoger onderwijs), nog twee belangrijke data die werden vastgelegd door de overheid, nl.:

 • 1 december: indien je vóór 1 december uitschrijft voor je opleidingsonderdelen, krijg je, ondanks dat de grensdatum van een opleidingsonderdeel verstreken is, toch het volledige leerkrediet van dit opleidingsonderdeel terug, als je heroriënteert* naar een andere studierichting vóór 1 december.
  LET OP: enkel de studiepunten waarvoor je nog geen examen afgelegd hebt, komen in aanmerking voor heroriëntering.
 • 15 maart: indien je (na 1 december en) vóór 15 maart uitschrijft, krijg je enkel de helft terug van de opleidingsonderdelen waarvan de grensdatum verstreken is, als je heroriënteert* naar een andere studierichting vóór 15 maart. Indien je na 15 maart uitschrijft, krijg je geen bijkomende studiepunten terug, dus enkel de studiepunten van de opleidingsonderdelen waarvan de grensdatum nog niet verstreken is.
  LET OP: enkel de studiepunten waarvoor je nog geen examen afgelegd hebt, komen in aanmerking voor heroriëntering.

  * Heroriënteren is veranderen van opleiding binnen het hoger onderwijs (binnen of buiten de instelling) waarbij de inschrijfdatum van de nieuwe opleiding na de uitschrijfdatum van de oude opleiding ligt (bv. veranderen van afstudeerrichting is niet heroriënteren)

Een bonus

Omdat de overgang van secundair naar ho­ger onderwijs niet altijd even vlot verloopt, krijg je bij het begin van de rit wat extra kre­diet. De eerste 60 studiepunten die je ver­werft onder diplomacontract, ongeacht de trajectschijf of het academiejaar, worden dubbel teruggegeven. Dit geldt echter niet voor studenten met een creditcontract en ook studenten wiens leerkrediet in herop­bouw is (geweest), krijgen geen bonus.

Diploma behaald

Na het behalen van je bachelordiploma blijf je het resterende leerkrediet behouden en kan je dus aansluitend een nieuwe opleiding starten. Indien je te weinig leerkrediet hebt, maar je hebt wel reeds een academisch bachelordiploma behaald, dan mag je sowieso inschrijven voor de daaropvolgende master.

Bij het behalen van een masterdiploma worden 140 studiepunten van het resterende leerkrediet afgetrokken. Met het overgebleven krediet kan je eventueel nog een nieuwe bachelor- of masteropleiding starten. Een vlotte studieloopbaan wordt op deze manier dus extra beloond.

Heb je na je masterstudie te weinig leerkrediet om een nieuwe opleiding te starten, dan kan je het leerkrediet eenmalig terug opbouwen. De automatische opbouw start in het academiejaar dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaalde. Per academiejaar krijg je dan 10 extra studiepunten, tot je opnieuw 60 punten leerkrediet hebt. Na enkele jaren kan je dus terug voltijds in een opleiding starten.

Indien je een graduaatsdiploma behaald hebt in het hoger beroepsonderwijs, dan wordt jouw leerkrediet in één keer aangevuld tot 60 studiepunten indien je een tekort aan leerkrediet had.

Te weinig leerkrediet: wat nu?

Aan Hogeschool PXL kan je slechts inschrijven ten belope van je leerkrediet. Indien je echter een leerkrediet hebt van minder dan 60 studiepunten, kan je - mits toelating van de hogeschool - een beperkt pakket opnemen onder voorwaarden. In twee gevallen kan je ook je leerkrediet heropbouwen:

 • Je bent gestopt met studeren, had op dat ogenblik een leerkrediet lager dan 60 en je schrijft nadien minstens 1 jaar niet in voor een opleiding waar het leerkrediet geldt. Je hebt nog geen masterdiploma behaald. De automatische opbouw start in het academiejaar dat volgt op het academiejaar waarin je geen inschrijving had. Per academiejaar krijg je dan 10 extra studiepunten, tot je opnieuw 60 punten leerkrediet hebt.
 • Je behaalde een graduaatsdiploma in het hoger beroepsonderwijs, en je hebt een leerkrediet lager dan 60 en wil opnieuw inschrijven. Je leerkrediet wordt dan bij inschrijving aangevuld tot 60 studiepunten.

Procedure overmacht

Wanneer je meent dat een definitieve vermindering van je leerkrediet omwille van niet-deelname aan één of meer examens te wijten is aan een overmachtssituatie, moet je eerst alle mogelijkheden voor een aangepaste examenregeling uitputten binnen de instelling waar je je inschreef. Als een aangepaste examenregeling om organisatorische redenen niet meer mogelijk is, dan verlies je leerkrediet.

Je kan je tot de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen richten om het verloren leerkrediet terug te vragen. Als de Raad vaststelt dat er inderdaad overmacht was en de instelling effectief niet in staat was om voor een aangepaste examenregeling te zorgen, dan krijg je je leerkrediet terug voor de betrokken opleidingsonderdelen. Bij je verzoek tot teruggave van het leerkrediet wegens overmacht bezorg je overtuigingsstukken aan de Raad, zoals een medisch attest. Die overtuigingsstukken moeten duidelijk en expliciet laten zien dat je niet in staat was om deel te nemen aan het examen in de door het attest gedekte relevante periode.

Meer informatie over de procedure overmacht en leerkrediet kan je vinden op de website van onderwijs Vlaanderen

Hoeveel is mijn leerkrediet?

 • Je kan de stand van je leerkrediet online raadplegen. Hiervoor kan je inloggen met je digitale identiteitskaart of federaal token (kaart met codes, uitgereikt door de federale overheid). Als je onder Mijn gegevens het thema Onderwijs en vorming en Leerkrediet kiest, kan wie leerkrediet heeft (sinds 2008) het saldo zien en de details inkijken per academiejaar en per inschrijving. 
 • Je kan de stand van je leerkrediet ook terug vinden via ‘Mijn PXL’.

Meer weten

 • Download de infobrochure.
 • Meer informatie over het leerkrediet kan je hier terug vinden.
 • Indien je nog vragen hebt, mag je altijd contact opnemen met de dienst studievoortgang (studievoortgang@pxl.be).