Studeren met een functiebeperking

Hogeschool PXL wilt maximale ontwikkelingskansen bieden voor alle studenten. Daarom zet ze in op:

  • Het creëren van een krachtige leeromgeving voor elke student.
  • Specifieke ondersteuning waar nodig.

Studeren in het hoger onderwijs is immers een hele uitdaging. Daarom biedt Hogeschool  PXL studentenbegeleiding voor alle studenten. Voor sommige studenten is de uitdaging nog groter omwille van een functiebeperking en voldoet het algemene aanbod van studentenbegeleiding niet. Deze studenten kunnen (onder bepaalde voorwaarden) beroep doen op een aantal specifieke ondersteuningsmogelijkheden:

Naast het specifieke ondersteuningsaanbod van de Hogeschool PXL, kan je bij ons ook terecht voor ondersteuning bij het aanvragen van specifieke hulp buiten de Hogeschool PXL:

Budget pedagogische hulp bij hogere studies (VAPH)

Studenten met een visuele of auditieve functiebeperking met een inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kunnen (mits ze voldoen aan een aantal criteria) een aanvraag doen voor pedagogische hulp bij hogere studies. Op de website van het VAPH vind je meer informatie.

Het VAPH geeft een financiële tussenkomst voor vaktechnische en inhoudelijke ondersteuning bij opleidingsonderdelen die in het programma van de student vervat zijn. Dit kan gaan over bijles, structureren van materiaal, schema’s of samenvattingen maken, opzoekwerk of lay-out verzorgen. Het gaat om ondersteuning buiten de lesuren. Pedagogische hulp is geen praktische hulp, begeleiding of assistentie. Teksten omzetten naar braille, notities nemen tijdens de lessen en hulp bij het raadplegen van boeken en teksten in de bibliotheek komt niet in aanmerking. 

Voor meer informatie: coordinatorfunctiebeperking@pxl.be of 011/77 57 73

Specifieke onderwijsleermiddelen (AgODi)

Studenten met een visuele, auditieve en/of motorische functiebeperking die zijn ingeschreven bij het VAPH kunnen onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de voor het maken van kopies van notities. Daarnaast kunnen zij ook aangepaste onderwijsleermiddelen, omzettingen van studiemateriaal en VGT- of schrijftolken aanvragen. Op de website van de cel SOL staat hierover meer uitleg.

Voor meer informatie: coordinatorfunctiebeperking@pxl.be of 011/77 57 73