Zorgbegeleiding

Wat?

Zorgbegeleiding vertrekt van de ondersteuningsnoden die jij ervaart tijdens jouw gehele studieloopbaan en bij de overgang naar de arbeidsmarkt.

Deze noden kunnen zich situeren op vlak van planning en organisatie, hulp bij het ontwikkelen van studiestrategieën, ondersteuning van sociale vaardigheden, omgaan met je functiebeperking, enz.

De begeleiding zal vraaggestuurd en flexibel worden georganiseerd: zoveel ondersteuning als nodig en niet meer dan nodig.

Van zodra we merken dat er een doorgedreven therapeutische ondersteuning nodig is of als jouw ondersteuningsnoden zich vooral buiten het onderwijs situeren, zorgen wij voor een warme overdracht naar de gepaste hulpverlening.

Meer info vind je terug in deze folder.

Voor wie?

  • Je hebt GON-begeleiding of begeleiding vanuit het ondersteuningsteam gehad in het secundair onderwijs  en/of het hoger onderwijs en je hebt behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs.
  • Je behaalde een OV4 diploma en je hebt behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs.
  • Je kreeg verhoogde zorg of uitbreiding van zorg in het secundair onderwijs en je hebt behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs.
  • Je kreeg pas een diagnose tijdens je studies in het hoger onderwijs en je hebt behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs.

Hoe?

Stap 1: Invullen aanmeldingsformulier

Je dient het aanmeldingsformulier in te vullen en door te mailen naar coordinatorfunctiebeperking@pxl.be. Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Van zodra we jouw aanmeldingsformulier ontvangen, zullen we een intakegesprek inplannen.

Stap 2: Intakegesprek om de noden te bepalen

De zorgbegeleider houdt met jou en (indien jij dat wenst) je ouders een intakegesprek. Indien nodig wordt de studentenondersteuner ook uitgenodigd. Tijdens het intakegesprek gaan we na wat jouw ondersteuningsnoden en mogelijkheden zijn binnen de opleiding die je gekozen hebt. We kijken hoe onze zorgbegeleiding een aanvulling kan zijn op het algemene aanbod van de PXL (leerateliers, trainingen, …).

In het intakegesprek zullen er ook concrete afspraken gemaakt worden over de frequentie en de start van jouw zorgbegeleiding.

Stap 3: Opstart zorgbegeleiding

Nu ga je verder aan de slag met jouw zorgbegeleider. Hij/zij is jouw aanspreekpunt vanaf dat moment. Doorheen de begeleiding zal er op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd worden. Indien nodig kan de zorgbegeleiding doorheen de gehele schoolloopbaan aan de Hogeschool PXL ingezet worden.