Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Om je in te schrijven, moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Je kan deze toelatingsvoorwaarden ook terugvinden in de Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling van Hogeschool PXL.

Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden of heb je vragen hierover, neem dan contact op met studievoortgang@pxl.be.

Wil je je graag inschrijven voor de procedure afwijkende toelating voor bacheloropleidingen of de toelatingsproef voor graduaatsopleidingen, klik dan hier.

Algemene toelatingsvoorwaarden voor een graduaatsopleiding

De student moet voldaan hebben aan de leerplicht van het land waarin hij gedomicilieerd is (meer informatie over de leerplicht in België vind je hier) en beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

 1. een diploma van het secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO of BSO 7de jaar);
 2. een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (BSO), dat minstens drie jaar geleden behaald werd;
 3. een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
 4. een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
 5. een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 6. een diploma van bachelor of master;
 7. een diploma, uitgereikt in het kader van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5-diploma/graduaatsdiploma);
 8. een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 9. een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 10. een internationaal baccalaureaat dat uitgereikt werd door de International Baccalaureate Organization in Genève;
 11. een Europees baccalaureaat dat uitgereikt werd door een Europese school;
 12. een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van bovenstaande studiebewijzen (vermeld van a t.e.m. f);
 13. voor Nederlandse studenten: een diploma HAVO, VWO, MBO 4 of een propedeuse succesvol behaald hebben;
 14. voor Chinese studenten: een APS-certificaat naast het diploma secundair onderwijs.

De toegang tot de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs wordt beperkt tot studenten die minstens drie jaar nuttige ervaring in een technisch of praktisch vak kunnen bewijzen. Een document dat een nuttige beroepservaring van drie jaar aantoont is voldoende om toegang te krijgen wanneer de vakkennis opgedaan in het secundair onderwijs overeenstemt met de expertise van de nuttige ervaring; indien die beroepsexpertise en de vakkennis niet overeenstemmen is een nuttige beroepservaring van vijf jaar vereist.

Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding

Je moet beschikken over één van onderstaande studiebewijzen:

 1. een diploma van het secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO of BSO 7de jaar);
 2. een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 3. een diploma van bachelor of master;
 4. een diploma, uitgereikt in het kader van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5-diploma/graduaatsdiploma);
 5. een internationaal baccalaureaat dat uitgereikt werd door de International Baccalaureate Organization in Genève;
 6. een Europees baccalaureaat dat uitgereikt werd door een Europese school;
 7. een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van bovenstaande studiebewijzen (vermeld van a t.e.m. f);
 8. voor Nederlandse studenten: een diploma VWO, MBO 4 of een propedeuse succesvol behaald hebben;
 9. voor Chinese studenten: een APS-certificaat naast het diploma secundair onderwijs.

De toelating tot de educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs met maar één onderwijsvak (=derde onderwijsvak) wordt beperkt tot studenten met:

 1. een diploma van een educatieve bachelor of master;
 2. of een diploma van een specifieke lerarenopleiding in combinatie met een bachelor- of masterdiploma;
 3. of een diploma van een academische initiële lerarenopleiding, een initiële lerarenopleiding van academisch niveau of een getuigschrift pedagogische bekwaamheid in combinatie met een bachelor- of masterdiploma;
 4. of een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

Toelatingsvoorwaarden m.b.t. kennis van het Nederlands

Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste inschrijving voor een opleiding met het Nederlands als onderwijstaal:

 1. geslaagd zijn voor een door de associatie georganiseerde toets over de kennis van het Nederlands;
 2. een certificaat heeft waaruit blijkt dat hij tenminste het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld voor een bacheloropleiding) of niveau B1 (of hiermee gelijkgesteld voor een graduaatsopleiding)) behaalde aan een universitair talencentrum of een CVO;
 3. tenminste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid;
 4. geslaagd verklaard zijn voor een opleiding of een pakket van opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
 5. voor een bacheloropleiding: het taalcertificaat van de Nederlandse Taalunie, certificaat Nederlands als vreemde taal van het type Educatief Startbekwaam (voorheen PTHO: profiel taalvaardigheid hoger onderwijs) of Educatief Professioneel (voorheen PAT: profiel academische taalvaardigheid) heeft; 
 6. voor een graduaatsopleiding: een taalcertificaat van de Nederlandse Taalunie, certificaat Nederlands als vreemde taal van het type Maatschappelijk Formeel (FORM) heeft;
 7. een attest certificerende taaltest Nederlands niveau B1 (voor een graduaatsopleiding) of niveau B2 (voor een bacheloropleiding) van het Agentschap Integratie & Inburgering heeft.

Beschik je niet over voldoende kennis van het Nederlands, dan kan je contact opnemen met taalproef@pxl.be voor een taaltest Nederlands georganiseerd op associatieniveau (zie ook punt 1).

Toelating voor studenten met een buitenlands diploma

Alle informatie over de toelating voor studenten met een buitenlands diploma kan op deze webpagina geraadpleegd worden.