Werken en studeren

De Vlaamse regering hecht er veel belang aan dat iedereen zijn of haar talenten maximaal kan ontplooien. Het moet mogelijk zijn om op elk moment van je leven verder te studeren en zo op te klimmen naar een niveau dat het best bij je past. Alle obstakels die dit streven in de weg staan, moeten uit de weg geruimd worden. In die optiek investeert Hogeschool PXL in trajecten en faciliteiten die de combinatie werken en studeren mogelijk moeten maken.

Diplomacontract of creditcontract

Ook het regulier dagonderwijs biedt mogelijkheden voor volwassenen of werkstudenten.
Je kan inschrijven voor een volledige opleiding (diplomacontract), één of meerdere opleidingsonderdelen (creditcontract) of enkel voor het afleggen van examens (examencontract).

Diplomacontract Je schrijft in voor een opleiding met de bedoeling een graad of diploma te behalen.
Creditcontract Je schrijft in voor één of meerdere opleidingsonderdelen waarvoor je een creditbewijs wil ontvangen.
Examencontract

Je schrijft uitsluitend in voor het afleggen van examens voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen. Je mag in dit geval dus enkel examens afleggen, maar niet deelnemen aan de onderwijsactiviteiten.