Categorieën werkstudenten

Hogeschool PXL maakt een onderscheid tussen verschillende categorieën van studenten die werk en studies combineren.

 • Werkende student – minstens 80 uur/maand werken = Werkstudent 
  • Je dient minstens 80 uur/maand te werken.
  • Je dient ingeschreven te zijn in een basisopleiding van Hogeschool PXL.
  • Je dient ingeschreven te zijn in een werktraject van Hogeschool PXL
   • Als je tot deze categorie behoort, dien je een statuut aan te vragen via http://mijnslb.pxl.be.
   • Je faciliteiten zitten al verwerkt in je studietraject (avondlessen, minder contacturen, afstandsleren, …). Je maakt geen aanspraak meer op extra faciliteiten voor werkstudenten. Meer info over deze trajecten vind je hier.
 • Werkende student – minder dan 80 uur/maand werken
  • Je combineert je studie met een job, maar je bent ingeschreven voor minder dan 80 werkuren per maand.
  • Je dient ingeschreven te zijn in een basisopleiding van Hogeschool PXL.
 • Werkzoekende student
  • Je bent een uitkeringsgerechtigde werkzoekende waarbij de opleiding kadert binnen een door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgesteld traject naar werk.
  • Je mag nog niet in het bezit zijn van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma.
  • Je dient ingeschreven te worden in een basisopleiding van Hogeschool PXL.
   • Als je tot deze categorie behoort, dien je een statuut aan te vragen via http://mijnslb.pxl.be.
   • Je maakt geen aanspraak meer op extra faciliteiten voor werkstudenten aangezien je de basisopleiding kan volgen als vrijgestelde werkzoekende.
 • Student met een zelfstandige activiteit / onderneming
  • Je moet ofwel een onderneming leiden, ofwel een plan voorleggen waaruit de intentie blijkt om binnen de 12 maanden een valoriseerbaar product of dienst aan te bieden. Uit dit plan moet ook de intentie blijken om een ondernemingsactiviteit op te zetten onder de vorm van een rechtspersoonlijkheid of zelfstandig statuut met jou als initiatiefnemer. De ondernemingsactiviteit moet een duidelijk groeiperspectief hebben.
   • Als je tot deze categorie behoort, dien je een statuut aan te vragen via http://mijnslb.pxl.be.
   • Om het statuut student met een zelfstandige activiteit/onderneming aan te vragen, moet je eerst langsgaan bij Student Start Up. Je kan hun contacteren via studentStartup@pxl.be of een afspraak maken via het afsprakenprogramma https://afspraken.pxl.be/, hier selecteer je 'Diverse' en dan 'StudentStartUP – Coach'. Het attest dat je hier verkrijgt, moet je nadien uploaden bij je aanvraag.

   • De dienst studievoortgang neemt, in samenspraak met de opleiding, een beslissing over het toekennen van een statuut. Dit statuut levert het recht op onderwijs- en examenfaciliteiten.