Later starten

Wil je je inschrijven na de dertigste dag van de start van het academiejaar (in casu 17 oktober 2018)?
Dan ben je een laattijdige inschrijver.

Inschrijven na deze datum kan, maar enkel na toelating van het opleidingshoofd en na het volgen van de procedure ‘laattijdige inschrijving’ (zie art. 21 van de onderwijsregeling 2018-2019). Je trajectbegeleider helpt je met het samenstellen van jouw dossier en maakt dit over aan het opleidingshoofd.

Bovendien is het mogelijk dat je niet meer alle opleidingsonderdelen van een modeltraject kan opnemen. In dit geval zal een individueel traject worden samengesteld. De trajectbegeleider van je opleiding kan je hierbij helpen.

Wie de trajectbegeleider van jouw opleiding is, vind je terug onder de rubriek Onze student points op de webpagina Contact.

Meer informatie over de inschrijvingsprocedure kan je terugvinden onder de rubriek 'Inschrijvingen'.