Hulp bij je studiekeuze

Studeer je af aan het secundair onderwijs en ga je verder studeren?  Heb je twijfels over je studiekeuze? Had je beter een andere opleiding gekozen, maar weet je niet goed welke mogelijkheden er zijn?

Dan sta je voor een nieuwe uitdaging! Je moet namelijk (opnieuw) kiezen wat je gaat studeren en het maken van een goede studiekeuze is niet gemakkelijk.

Studeren in hoger onderwijs PXL-Help! Ik weet niet welke studierichting ik moet kiezen. Kunnen jullie mij daarbij helpen aub?  Hoe maak je de juiste studiekeuze?

In amper drie minuten krijg je een goed beeld van de mogelijkheden van studeren in het hoger onderwijs. We leggen je uit wat de verschillen zijn tussen een graduaatsopleiding, een professionele of een academische bacheloropleiding. Je leert wat termen als leerkrediet, studiepunten en toelatingsvoorwaarden betekenen, en krijgt een eerste beeld van wat studeren in het hoger onderwijs kost.

In dit filmfragment vertelt Anneleen Huismans je hoe we jou verder kunnen helpen met het maken met een goede studiekeuze. In dit filmfragment getuigt student Waïl Kadi welke stappen hij zette bij het maken van zijn studiekeuze. En héél even zat hij zelfs in de foute studierichting voor hem. Wil je hem vragen stellen? Aarzel niet om hem te contacteren via waïl.kadi@student.pxl.be 

 Online workshops studiekeuze

Keuzes maken is een deel van het leven. Elke dag maken we veel keuzes. Sommige keuzes hebben een grote invloed op het leven. Studiekeuze is daar één van. Velen vinden het echter lastig om deze keuze te maken. Hogeschool PXL wil je daarom graag op weg helpen aan de hand van een gratis online workshopreeks.

In vijf sessies van telkens één uur krijg je uitleg over hoe een goed studiekeuzeproces verloopt en ga je actief aan de slag met oefeningen, vragenlijsten, huiswerkopdrachten, enzovoort. Het is de bedoeling om alle sessies te volgen van dezelfde reeks. Om interactie mogelijk te maken is er een maximum van 5 inschrijvingen per reeks.

Geplande reeksen

 • Workshopreeks 1 – reeds afgerond
 • Workshopreeks 2 – reeds afgerond
 • Workshopreeks 3 – reeds afgerond
 • Workshopreeks 4 – reeds afgerond

 • Workshopreeks 5 – reeds afgerond
 • Workshopreeks 6 – reeds afgerond
 • Workshopreeks 7 – reeds afgerond
 • Workshopreeks 8 – reeds afgerond

 •  Workshopreeks 9 – reeds afgerond

Inschrijven

Je kan je inschrijven door een mail te sturen naar workshopstudiekeuze@pxl.be. Je vermeldt welke reeks je graag zou willen volgen en voegt volgende gegevens toe: je naam, voornaam, leeftijd en voorgaande opleiding(en) in het secundair en/of hoger onderwijs. Na je inschrijving krijg je een bevestigingsmail met meer praktische informatie. Indien de reeksen volzet zijn, zal er een alternatief voorgesteld worden.

Welke stappen moet je ondernemen voor een optimaal keuzeproces?

Voor het maken van een goede studiekeuze, is het belangrijk dat je zes stappen doorloopt. Je hoeft de stappen niet noodzakelijk in deze volgorde te doorlopen, maar het is wel belangrijk dat je aan elke stap aandacht besteedt. Dit zal je namelijk helpen met het maken van een weldoordachte keuze.
Hieronder kan je meer uitleg terugvinden over de verschillende stappen. Deze uitleg werd ook gebundeld in een presentatie voor jongeren en hun ouders, deze kan je hier terug vinden.

Stap 1: Ik wil kiezen

In deze stap sta je stil bij je bewustwordingsfase. Besef je dat je een keuze dient te maken? Je bekijkt wat je allemaal al hebt ondernomen om je te informeren. Je denkt na over je motivatie. Je zet zo het studiekeuzetraject verder met realistische doelen en verwachtingen. Je kan jezelf afvragen: “Wil ik kiezen?”
Je kan jezelf afvragen: “Wil ik kiezen?”
TIP: Maak een overzicht van de acties die je al hebt ondernomen in het maken van je studiekeuze en stel je hierbij volgende vragen: Welke informatie heb ik hier uit gehaald? Welke extra vragen roept het bij mij op? Welke nieuwe actie vloeit hieruit voort?

Stap 2: Ik ken mezelf

Tijdens deze stap ga je jezelf verkennen. Je gaat op zoek naar je interesses, vaardigheden, normen en waarden, studiemethode, persoonlijkheid, enz. Enerzijds is het belangrijk dat je zelf nadenkt en je een beeld vormt van wie je bent. Anderzijds kan je ook eens navragen bij je ouders, familie en vrienden hoe zij jou zien.
Om je bij deze stap te helpen, kan je je afvragen: ”Wie ben ik?”
TIP: Vind je het moeilijk om na te gaan wat je interesseert? Vul dan eens de I-prefer belangstellingsproef in. Deze online test gaat na wat jouw interesses zijn en geeft deze weer in belangstellingsgebieden.

Stap 3: Ik verken het aanbod

Hoe ziet het hoger onderwijs er uit? In deze stap maak je jezelf wegwijs in de structuur van het hoger onderwijs. Je doorzoekt een eerste keer het aanbod en je noteert welke opleidingen je op het eerste zicht interesseren.
Wie meer te weten wil komen over het bestaande opleidingsaanbod in Hogeschool PXL kan hier terecht. Het totale aanbod van opleidingen in het Vlaamse Hoger Onderwijs kan je hier terugvinden.
TIP: Op de website www.onderwijskiezer.be kan je een antwoord vinden op allerlei vragen over het hoger onderwijs. Je kan hier uitleg terugvinden over o.a. de structuur van het hoger onderwijs, het leerkrediet, een bacheloropleiding, enz.

Stap 4: Ik onderzoek enkele opleidingen

Wat houden je voorkeursopleidingen precies in? In deze stap verken je enkele opleidingen (maximum 5) meer in de diepte. Voor deze opleidingen ga je meer specifieke en gedetailleerde informatie opzoeken, bv. in welke onderwijsinstelling kan ik deze opleiding volgen, welke vakken worden er gegeven, welk beroep kan ik uitoefenen met dit diploma, enz.

Je stelt je met andere woorden de vraag: “Wat houdt deze opleiding concreet in?”

Zo krijg je een beter idee van je keuzes.

TIP: Ga naar een SID-in of naar de infodag van een hogeschool of universiteit. Hier kan je met mensen praten die verbonden zijn aan de opleiding die je interessant vindt. Ook studenten die deze opleiding reeds volgen, kunnen je veel concrete informatie geven. Ga dus zeker eens langs en maak een praatje met deze mensen.

Stap 5: Ik bereid me voor op mijn keuze

In deze stap ga je na of je voldoende informatie hebt om je definitieve keuze te maken. Dit doe je door de opleidingen met elkaar te vergelijken. Als je nog twijfelt, ga je na welke info er nog nodig is om een keuze te kunnen maken. Je maakt de keuze.
TIP: Schrijf de voor- en nadelen op per opleiding. Markeer de dingen die belangrijker zijn in fluo. Bij welke opleiding wegen de voordelen het meeste door? Tot slot kan je jouw waardering voor elke opleiding een cijfer op 10 geven.

Stap 6: Ik ga met mijn keuze aan de slag

Als je je keuze gemaakt hebt, maak je een to do-lijst om je voor te bereiden op de opleiding. Een actieplan kan je hierbij helpen. Dit werk je af om te kunnen starten met de door jouw gekozen opleiding. TIP: Check zeker of er bepaalde toelatingsvoorwaarden zijn bij een opleiding. Misschien moet je een ingangsexamen of toelatingsproef afleggen. Informeer je goed bij de opleiding.

Hulpmiddelen

Hieronder kan je verschillende hulpmiddelen terugvinden die hulp kunnen bieden bij je zoektocht naar de juiste studiekeuze. Er worden o.a. tips, links en online testen aangeboden waarmee je thuis aan de slag kan.

Algemeen

Online testen

 • Zelftests (een onderdeel van de website ‘Onderwijskiezer’ waarop men verschillende online tests kan invullen)
 • Icares (een online beroepen- en studiekeuzetest) 
 • I-prefer (een online belangstellingsproef voor opleidingen in het hoger onderwijs)
 • I-study (een online vragenlijst die je studiemotivatie en studiemethode nagaat) 
 • Beroepsoriëntatietest (een online test van de VDAB om na te gaan welke beroepen bij je passen)
 • Lemo-test (een online test over je leercompetenties en motivatiekenmerken)

Tips

 • Als je niet goed weet wat je graag zou doen, maak dan eens een lijstje van de vakken die je graag deed in het secundair onderwijs, waar je je graag mee bezig houdt in je vrije tijd, …
 • Ga naar een SID-in of naar een infodag. Hier kun je persoonlijke vragen stellen en krijg je snel heel wat informatie over de opleidingen waarin je geïnteresseerd bent. De infodagen van Hogeschool PXL kan je hier terugvinden.
 • Praat er eens over met je ouders, familie, vrienden, voormalige leerkrachten, mensen in het werkveld, …
 • Heb je enkele opleidingen gevonden die je interesseren, maar kan je nog niet beslissen wat de beste keuze is? Vul dan het keuzerooster in. Dit is een zelfhulpinstrument dat je kan helpen met het nemen van een beslissing. Je kan het keuzerooster hier invullen.
 • Voor meer tips bij het maken van een studiekeuze kan je hier terecht.

Individuele begeleiding

Indien je maar niet tot een beslissing kan komen en je blijft twijfelen over de juiste studiekeuze, kan je altijd contact opnemen met de coördinator studieloopbaanbegeleiding: Anneleen Huisman.
Je kan ook te rade gaan bij de trajectbegeleiders of de studentenondersteuners van de opleidingen waarin je geïnteresseerd bent. Hun contactgegevens kan je terugvinden in de rubriek 'Begeleiding en support, Studentenbegeleiding'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videobijlagen