Hulp bij je studiekeuze

Studeer je af aan het secundair onderwijs en ga je verder studeren?  Heb je twijfels over je studiekeuze? Had je beter een andere opleiding gekozen, maar weet je niet goed welke mogelijkheden er zijn?

Dan sta je voor een nieuwe uitdaging! Je moet namelijk (opnieuw) kiezen wat je gaat studeren en het maken van een goede studiekeuze is niet gemakkelijk.

Online workshops studiekeuze

Keuzes maken is een deel van het leven. Elke dag maken we veel keuzes. Sommige keuzes hebben een grote invloed op het leven. Studiekeuze is daar één van. Velen vinden het echter lastig om deze keuze te maken. Hogeschool PXL wil je daarom graag op weg helpen aan de hand van een gratis online workshopreeks.

In vijf sessies van telkens één uur krijg je uitleg over hoe een goed studiekeuzeproces verloopt en ga je actief aan de slag met oefeningen, vragenlijsten, huiswerkopdrachten, enzovoort. Het is de bedoeling om alle sessies te volgen van dezelfde reeks. Om interactie mogelijk te maken is er een maximum van 5 inschrijvingen per reeks.

Geplande reeksen

 • Workshopreeks 1 – 6-9 april 2020 + 23 april 2020: 
  • Sessie 1 “Studiekeuzeproces”: maandag 6 april 11u00 tot 12u00
  • Sessie 2 “Wie ben ik?”: dinsdag 7 april 11u00 tot 12u00
  • Sessie 3 “Wat is het aanbod?”: woensdag 8 april 11u00 tot 12u00
  • Sessie 4 “Opleidingen onderzoeken”: donderdag 9 april 11u00 tot 12u00
  • Sessie 5 “Opvolgsessie”: donderdag 23 april 17u00 tot 18u00
 • Workshopreeks 2 – 20-23 april 2020 + 5 mei 2020: 
  • Sessie 1 “Studiekeuzeproces”: maandag 20 april 16u00 tot 17u00
  • Sessie 2 “Wie ben ik?”: dinsdag 21 april 16u00 tot 17u00
  • Sessie 3 “Wat is het aanbod?”: woensdag 22april 16u00 tot 17u00
  • Sessie 4 “Opleidingen onderzoeken”: donderdag 23 april 16u00 tot 17u00
  • Sessie 5 “Opvolgsessie”: dinsdag 5 mei 16u00 tot 17u00
 • Workshopreeks 3 – 4-7 mei 2020 + 19 mei 2020: 
  • Sessie 1: maandag 4 mei 12u30 tot 13u30
  • Sessie 2: dinsdag 5 mei 12u30 tot 13u30
  • Sessie 3: woensdag 6 mei 12u30 tot 13u30
  • Sessie 4: donderdag 7 mei 12u30 tot 13u30
  • Sessie 4: dinsdag 19 mei 12u30 tot 13u30
 • Workshopreeks 4

  • Sessie 1: maandag 11 mei 12u00 tot 13u00
  • Sessie 2: donderdag 14 mei 12u00 tot 13u00
  • Sessie 3: maandag 18 mei 12u00 tot 13u00
  • Sessie 4: woensdag 20 mei 12u00 tot 13u00
  • Sessie 5 (opvolgsessie): woensdag 27 mei 12u00 tot 13u00
 • Workshopreeks 5 – 6-9 juli 2020 + 22 juli 2020: 
  • Sessie 1 “Studiekeuzeproces”: maandag 6 juli 11u00 tot 12u00
  • Sessie 2 “Wie ben ik?”: dinsdag 7 juli 11u00 tot 12u00
  • Sessie 3 “Wat is het aanbod?”: woensdag 8 juli 11u00 tot 12u00
  • Sessie 4 “Opleidingen onderzoeken”: donderdag 9 juli 11u00 tot 12u00
  • Sessie 5 “Opvolgsessie”: woensdag 22 juli 11u00 tot 12u00
 • Workshopreeks 6 – 15-16 juli 2020 + 22-23 juli 2020 + 5 augustus 2020:
  • Sessie 1 “Studiekeuzeproces”: woensdag 15 juli 15u30 tot 16u30
  • Sessie 2 “Wie ben ik?”: donderdag 16 juli 15u30 tot 16u30
  • Sessie 3 “Wat is het aanbod?”: woensdag 22 juli 15u30 tot 16u30
  • Sessie 4 “Opleidingen onderzoeken”: donderdag 23 juli 15u30 tot 16u30
  • Sessie 5 “Opvolgsessie”: woensdag 5 augustus 15u30 tot 16u30
 • Workshopreeks 7 – 28 en 30 juli 2020 + 4 en 6 augustus 2020 + 18 augustus 2020 
  • Sessie 1 “Studiekeuzeproces”: dinsdag 28 juli 15u30 tot 16u30
  • Sessie 2 “Wie ben ik?”: donderdag 30 juli 15u30 tot 16u30
  • Sessie 3 “Wat is het aanbod?”: dinsdag 4 augustus 15u30 tot 16u30
  • Sessie 4 “Opleidingen onderzoeken”: donderdag 6 augustus 15u30 tot 16u30
  • Sessie 5 “Opvolgsessie”: dinsdag 18 augustus 15u30 tot 16u30

Inschrijven

Je kan je inschrijven door een mail te sturen naar workshopstudiekeuze@pxl.be. Je vermeldt welke reeks je graag zou willen volgen en voegt volgende gegevens toe: je naam, voornaam, leeftijd en voorgaande opleiding(en) in het secundair en/of hoger onderwijs. Na je inschrijving krijg je een bevestigingsmail met meer praktische informatie. Indien de reeksen volzet zijn, zal er een alternatief voorgesteld worden.

Welke stappen moet je ondernemen voor een optimaal keuzeproces?

Voor het maken van een goede studiekeuze, is het belangrijk dat je zes stappen doorloopt. Je hoeft de stappen niet noodzakelijk in deze volgorde te doorlopen, maar het is wel belangrijk dat je aan elke stap aandacht besteedt. Dit zal je namelijk helpen met het maken van een weldoordachte keuze.
Hieronder kan je meer uitleg terugvinden over de verschillende stappen.

Stap 1: Oriëntatie op de keuze

Eerst en vooral is het belangrijk dat je beseft dat je een keuze moet maken. Deze keuze is je eigen keuze en kan niet door iemand anders gemaakt worden. Je moet dus gemotiveerd en bereid zijn om een zo goed mogelijke keuze te maken. Enkel wanneer je hier tijd en moeite in wil steken, kan een optimaal keuzeproces van start gaan.
Je kan jezelf afvragen: “Wil ik kiezen?”
TIP: Ga naar een SID-in of een opendeurdag en sla eens een praatje met mensen van verschillende instellingen/opleidingen. Hierdoor wordt je interesse aangewakkerd en doe je onmiddellijk al een hoop informatie op.

Stap 2: Exploratie van zichzelf

Tijdens deze stap ga je jezelf verkennen. Je gaat op zoek naar je interesses, vaardigheden, normen en waarden, studiemethode, persoonlijkheid, enz. Enerzijds is het belangrijk dat je zelf nadenkt en je een beeld vormt van wie je bent. Anderzijds kan je ook eens navragen bij je ouders, familie en vrienden hoe zij jou zien.
Om je bij deze stap te helpen, kan je je afvragen: ”Wie ben ik?”
TIP: Vind je het moeilijk om na te gaan wie je bent? Vul dan eens de I-prefer belangstellingsproef in. Deze online test gaat na wat jouw interesses zijn en geeft deze weer in belangstellingsgebieden.

Stap 3: Exploratie in de breedte

Vervolgens ga je op zoek naar algemene informatie over het hoger onderwijslandschap en de verschillende opleidingen die er bestaan. Meer concreet ga je onderzoeken wat het hoger onderwijs allemaal inhoudt, hoe de structuur van het hoger onderwijs eruit ziet, welke opleidingen er allemaal bestaan en waar je ze kan volgen, enz.
Wie meer te weten wil komen over het bestaande opleidingsaanbod in Hogeschool PXL kan hier terecht. Het totale aanbod van opleidingen in het Vlaamse Hoger Onderwijs kan je hier terugvinden.
TIP: Op de website www.onderwijskiezer.be kan je een antwoord vinden op allerlei vragen over het hoger onderwijs. Je kan hier uitleg terugvinden over o.a. de structuur van het hoger onderwijs, het leerkrediet, een bacheloropleiding, enz.

Stap 4: Exploratie in de diepte

Je bent reeds op de hoogte welke opleidingen er allemaal bestaan en je bent voor jezelf nagegaan wie je bent. In de volgende stap ga je enkele opleidingen die je interesseren, dieper onderzoeken. Voor deze opleidingen ga je meer specifieke en gedetailleerde informatie opzoeken, bv. in welke onderwijsinstelling kan ik deze opleiding volgen, welke vakken worden er gegeven, welk beroep kan ik uitoefenen met dit diploma, enz.
Je stelt je met andere woorden de vraag: “Wat houdt deze opleiding concreet in?”
TIP: Ga naar een SID-in of naar de infodag van een hogeschool of universiteit. Hier kan je met mensen praten die verbonden zijn aan de opleiding die je interessant vindt. Ook studenten die deze opleiding reeds volgen, kunnen je veel concrete informatie geven. Ga dus zeker eens langs en maak een praatje met deze mensen.

Stap 5: Beslissingsstatus / Keuzenabijheid

In deze stap ga je na hoe dicht je staat bij het maken van een keuze en hoe je je hierbij voelt.
Studenten die nog sterk twijfelen tussen enkele opleidingen, hebben een lage beslissingsstatus. Ze voelen zich nog niet goed bij het maken van een definitieve keuze en hebben nog tijd nodig om na te denken over zichzelf of om meer informatie over de opleiding op te zoeken.
Studenten die daarentegen een duidelijk idee hebben van de opleiding die hun het meeste aanspreekt, hebben een hoge beslissingsstatus. Als je tot deze laatstgenoemde groep studenten behoort, zal je je meer zelfzeker voelen over het maken van een keuze.
TIP: Twijfel je nog en blijft het maken van een keuze moeilijk? Het keuzerooster is een handig instrument om je hierbij te helpen. In het keuzerooster ga je scores geven aan de opleidingen waartussen je twijfelt. Hoe je het juist moet gebruiken, kan je hier terugvinden.

Stap 6: Binding aan de keuze

In de laatste stap ga je je binden aan je keuze. Je bent met andere woorden zeker van je keuze, je wilt je keuze behouden en je identificeert je met de gemaakte keuze. Indien je toch nog twijfelt en je niet overtuigd bent dat de gemaakte keuze een goede keuze is, kan je best teruggaan naar één of meerdere van de vorige stappen.

Hulpmiddelen

Hieronder kan je verschillende hulpmiddelen terugvinden die hulp kunnen bieden bij je zoektocht naar de juiste studiekeuze. Er worden o.a. tips, links en online testen aangeboden waarmee je thuis aan de slag kan.

Tip: gebruik de steekkaart'studie kiezen' om een overzicht te behouden van wat je al gedaan hebt/nog kan doen.

Algemeen

Online testen

 • Zelftests (een onderdeel van de website ‘Onderwijskiezer’ waarop men verschillende online tests kan invullen)
 • Icares (een online beroepen- en studiekeuzetest) 
 • I-prefer (een online belangstellingsproef voor opleidingen in het hoger onderwijs)
 • I-study (een online vragenlijst die je studiemotivatie en studiemethode nagaat) 
 • Beroepsoriëntatietest (een online test van de VDAB om na te gaan welke beroepen bij je passen)
 • Lemo-test (een online test over je leercompetenties en motivatiekenmerken)

Tips

 • Als je niet goed weet wat je graag zou doen, maak dan eens een lijstje van de vakken die je graag deed in het secundair onderwijs, waar je je graag mee bezig houdt in je vrije tijd, …
 • Ga naar een SID-in of naar een infodag. Hier kun je persoonlijke vragen stellen en krijg je snel heel wat informatie over de opleidingen waarin je geïnteresseerd bent. De infodagen van Hogeschool PXL kan je hier terugvinden.
 • Praat er eens over met je ouders, familie, vrienden, voormalige leerkrachten, mensen in het werkveld, …
 • Heb je enkele opleidingen gevonden die je interesseren, maar kan je nog niet beslissen wat de beste keuze is? Vul dan het keuzerooster in. Dit is een zelfhulpinstrument dat je kan helpen met het nemen van een beslissing. Je kan het keuzerooster hier invullen.
 • Voor meer tips bij het maken van een studiekeuze kan je hier terecht.

Powerpoint

De powerpoint over studiekeuze, getoond op de infoavond van 23 november 2016, kan je onderaan downloaden.

Individuele begeleiding

Indien je maar niet tot een beslissing kan komen en je blijft twijfelen over de juiste studiekeuze, kan je altijd contact opnemen met de coördinator studieloopbaanbegeleiding: Anneleen Huisman.
Je kan ook te rade gaan bij de trajectbegeleiders of de studentenondersteuners van de opleidingen waarin je geïnteresseerd bent. Hun contactgegevens kan je terugvinden in de rubriek 'Begeleiding en support, Studentenbegeleiding'.

Videobijlagen