Raad voor studentenvoorzieningen

De Stuvoraad staat in voor het beleid en de vertegenwoordiging van de PXL-studenten op vlak van studentenvoorzieningen.

Als lid van de Stuvoraad ben je, samen met andere studenten, betrokken bij de sociale thema's binnen de domeinen sport, cultuur, catering, jobdienst, huisvesting, mobiliteit, studententussenkomsten, ...

Voorstellen van de directie worden tijdens de bijeenkomsten uitvoerig besproken en beoordeeld.

De Stuvoraad komt minimaal vier keer per jaar samen.

Wie zetelt in de Stuvoraad?

De Stuvoraad bestaat uit minstens acht leden, waarvan de ene helft studenten. De studenten worden via getrapte verkiezingen afgevaardigd vanuit de Studentenraad. Bij deze afvaardiging wordt rekening gehouden met een evenredige verdeling vanuit de 4 PXL-campussen.
De andere helft is aangewezen door het instellingsbestuur.

Verkozen Stuvers in de Stuvoraad

Deze junior collega's werden vanuit de Studentenraad verkozen om te zetelen in de Stuvoraad
Sajoscha Ruiz (Toegepaste informatica)
Stef Geeraerts (Toegepaste informatica)
Celine Daniels (Toerisme en recreatiemanagement)
Warre Loenders (Secundair onderwijs)
Peter Wouters (Bouw)
Charles Quanten de Bidlot Thorn (Bouw)
Emilie Swerts (Verpleegkunde)
Naomi Vandersmissen (Vroedkunde)