Studentencommissie

De Studentencommissie is een formeel orgaan dat opgericht wordt op niveau van de opleidingen.

Het initiatief voor het samenstellen van deze commissie komt vanuit het opleidingshoofd aan het begin van het academiejaar.

De Studentencommissie kan advies verlenen over alle student- en onderwijsgerelateerde onderwerpen. Dit kan gaan over bv. het opleidingsprofiel, het opleidingsprogramma, les- en examenroosters, informatie en communicatie naar studenten, studiebegeleiding, studentenbegeleiding, enz.

De Studentencommissie komt minimaal drie keer per jaar samen.

Wie zetelt in de Studentencommissie?

De Studentencommissie bestaat uit minstens zes studenten, waaronder de student die rechtstreeks verkozen is in de Studentenraad. Deze student is tevens vicevoorzitter van de Studentencommissie.

De studenten vormen een representatieve vertegenwoordiging van de studenten binnen de opleiding.