Bachelor- en masterproeven

 

Bachelor- en masterproeven

Digitaal in DoKS

Een groot deel van de bachelorproeven (en masterproeven voor PXL-MAD) is online beschikbaar via DoKS (Document and knowledge sharing application) => https://doks.pxl.be (of via de databankenlijst).

Hier vind je niet alleen de digitale PXL-bachelorproeven terug, maar ook een deel van de oude PHL- en Xios-eindwerken tot 2007.

Opgelet: soms staat er enkel een abstract of vind je het eindwerk zelfs helemaal niet terug. Elke bachelorproef moet namelijk 3 toelatingen krijgen: 1) van de student die het maakte, 2) van de opleiding (geslaagd met een voldoende hoog cijfer) en 3) van de eventuele externe partner. Wordt er aan één van deze 3 toelatingen niet voldaan, dan komt het eindwerk NIET in DoKS. Dit heeft immers te maken met de GDPR-richtlijnen.

Documenten voor toelating tot opname in de DoKS

Voor meer inhoudelijke uitleg: contacteer de verantwoordelijke van je opleiding.

Vragen voor de bibliotheek hierover richt je aan bachelorproeven@pxl.be 

Bachelorproeven: versie student versie externe begeleidende brief externe
Masterproeven: versie student versie externe begeleidende brief externe
Engelse versie: versie student versie externe

begeleidende brief externe

Fysiek in de bibliotheken

Daarnaast is er een beperkte collectie van fysieke bachelor- en masterproeven:

We raden aan om bacherlorproeven die je wil inkijken vooraf aan te vragen via bachelorproeven@pxl.be (vermeld duidelijk de titel, auteur en het jaar van afstuderen).

Talentenkrant

De eindwerken van de afgestudeerde studenten worden ook gebundeld in de 'Talentenkrant' i.s.m. Het Belang van Limburg.

Je kan de meest recente versie steeds raadplegen via www.pxltalentenkrant.be of je klikt op één van de links hieronder om de editie per jaar te doorbladeren.

EndNote

Hogeschool PXL heeft een algemene licentie op EndNote, zodat alle (junior-)collega's van de hogeschool van deze software gebruik kunnen maken.

Met EndNote kan je een database bijhouden van referenties en referenties vanuit andere databases downloaden.

Meer informatie over het gebruik van EndNote vind je op deze pagina (doorscrollen naar onder => Wegwijs EndNote).