Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Welkom aan Hogeschool PXL

Hogeschool PXL, dat moet je gewoon voelen. Dat kan je alleen maar door ofwel te kletsen met studenten die al studeren aan de hogeschool, te babbelen met PXL-docenten/-lectoren, een bezoekje te brengen aan een PXL-afgestudeerde die jouw droomjob doet, eens de lessen bij te wonen tijdens onze openlesdagen, ons een bezoekje te brengen of naar een infodag te komen.
Ondanks het feit dat je Hogeschool PXL via deze website niet kan ‘voelen’, wil ik als directeur en ‘fiere gieter’, bij wijze van kennismaking, onze hogeschool proberen voor te stellen ...

 • 10.503 studenten aan Hogeschool PXL
 • 9.000 cursisten aan SyntraPXL
 • 6 campussen: Hasselt, Diepenbeek en Genk + Mediahuis, Corda Campus, Clavis en Centrum Duurzaam Groen
 • 1.293 personeelsleden
 • 9 departementen
 • 18 graduaatsopleidingen
 • 20 bacheloropleidingen
 • 3 masteropleidingen
 • 42 afstudeerrichtingen
 • 3 bachelor-na-bacheloropleidingen
 • 36 postgraduaten
 • 4 restaurants
 • 10 expertisecentra en expertisecellen 
 • PXL-NeXT: 56.666 bezoekers per jaar voor congressen, seminaries en events
 • 175 buitenlandse partnerinstellingen

Onze naam

Onze naam is Hogeschool PXL. Het is een krachtterm, een sterk merk dat een jonge en dynamische sfeer oproept. Het is ook een abstracte naam die meerdere betekenissen kan hebben. Net als bij een kunstwerk kan je eigen betekenissen geven aan PXL. Maar de buitenwereld wil duidelijkheid, en die geven we met PXL = Professionals & Excellence. Hogeschool PXL wil echte professionals afleveren die beantwoorden aan de X-factor. De X van de X-factor staat centraal in onze naam.

Hogeschool PXL is een hogeschool van vertrouwen

Als student ben je belangrijk in onze hogeschool en mijn medewerkers staan garant om je een kwaliteitsvolle opleiding aan te bieden. We willen in een sfeer van openheid en wederzijds respect een vertrouwensrelatie met je opbouwen.

Hogeschool PXL is een moderne hogeschool

We willen een voortrekkersrol spelen in het toepassen van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in het onderwijs. Vernieuwende technologieën ondersteunen ons competentiegericht onderwijs. Dit betekent dat het ontwikkelen van je bekwaamheden, zoals die in het beroepsleven nodig zijn, centraal staat.

Hogeschool PXL is een ondernemende-netwerkende hogeschool

Om competentiegericht te kunnen opleiden, heeft het bedrijfsleven een grote inbreng in je opleiding. Die manier van (samen)werken stimuleert je om ambitieus te zijn en initiatief te nemen. Onze hogeschool werkt actief aan haar, en dus ook jouw netwerk. Prominenten binnen en buiten Limburg kennen en waarderen daarom Hogeschool PXL. We kennen onze wegen binnen het provinciebestuur en overheden. We zijn actief binnen overlegorganen en raden van bestuur van verschillende instanties en organisaties. Deze netwerking garandeert je een uitstekende (start)positie op de arbeidsmarkt.

Hogeschool PXL is een onderzoekende hogeschool

De samenwerking met het bedrijfsleven uit zich ook in onderzoek, dat alsmaar uitbreiding neemt. Dat komt de kwaliteit van je opleiding ten goede. We doen er alles aan om in de hogeschool een echt onderzoeksklimaat uit te bouwen. Als student krijg je ook de kans om tijdens je opleiding aan projectmatig wetenschappelijk onderzoek deel te nemen.

Hogeschool PXL is internationaal

Diverse Europese en internationale uitwisselingsinitiatieven maken het voor jou mogelijk om tijdens je opleiding in het buitenland te verblijven. Anderzijds kan je dankzij de technologie ook buitenlandse ervaringen opdoen en toch in Hasselt blijven.

Hogeschool PXL is een democratische hogeschool

Je mening als student telt in Hogeschool PXL. Je wordt er ondersteund en begeleid om als studentenvertegenwoordiger jouw mening en die van je medestudenten kenbaar te maken in de overlegorganen.

Hogeschool PXL is een succesvolle hogeschool

Door kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden en de nodige studie- en studentenbegeleiding te geven, leveren we een diploma af dat gegeerd is op de arbeidsmarkt. Kortom, Hogeschool PXL wil een open hogeschool zijn: een plaats waar verschillende mensen samen leven en van elkaar leren in een klimaat van wederzijds respect. Ik hoop dat je in onze hogeschool een opleiding vindt en wens je heel veel studiesucces!

Ben Lambrechts
algemeen directeur