De Vocht, A.* Ecological Impact of Ponto-Caspian Invertebrates and Fish in a Shipping Canal Ecosystem.

De Vocht, A.* (2016). Ecological Impact of Ponto-Caspian Invertebrates and Fish in a Shipping Canal Ecosystem. 19th International Conference on Aquatic Invasive Species, 10-14 april 2016. Winnipeg, (Canada).

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2016


Medewerkers

De Vocht, A.*