Di Marcantonio, S. International intensive student programs: behind the scenes.

Di Marcantonio, S., (2018). International intensive student programs: behind the scenes. Businet Conference, 2018, Talinn, 7-10 november ( Estland)

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

Di Marcantonio,  S.