Immersive Music Studio

Er zijn verschillende revoluties geweest in het maken van muziek. Van mono naar stereo over surround tot 3D-sound. Telkens startten deze revoluties vanuit een technologische vooruitgang en volgden de artiesten en componisten later. Met dit project willen we artiesten helpen de stap te zetten naar nieuwe mogelijkheden binnen Immersive Music.  We willen een levend labo zijn voor Immersive Music, waar de industrie en andere onderzoeksinstellingen welkom zijn om samen expertise op te bouwen. De centrale onderzoeksvraag van dit project luidt: Kunnen we door middel van praktijkgericht onderzoek, gebaseerd op concrete cases, een creatieve basis ontwikkelen voor het schrijven, opnemen en live spelen van Immersive Music? We trachten deze vraag te beantwoorden door samen met nationale en internationale partners Immersive producties op te zetten. Deze producties zullen beoordeeld worden door het publiek via een methodologie die ook wordt toegepast door de BBC. Dit zal leiden tot afgewerkte artistieke producten enerzijds en tot kennisdeling en seminaries anderzijds. Dankzij deze projecten, en samenwerkingen met de Limburgse creatieve sector willen we van de Bootstraat een Immersive Hub maken, een kenniscentrum waar mensen terecht kunnen om te proeven van en experimenteren met alles wat met Immersive Music te maken heeft. Dit speerpunt is de derde pijler van het speerpuntenbeleid van PXL-Music Research en zal aangevuld worden door focusprojecten voor het Live onderdeel en door dienstverleningsopdrachten. Met het oog op valorisatie zetten we in op een dienstverleningsbedrijf.

Project informatie

Projectpromotor:
Steven Maes
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
16/09/2019 – 18/09/2022
Budget:
€ 206.978,86
Projectcode:
7/DWO/2019/MU/P117
VTE:
2,40 VTE
Medewerkers:

Steven Maes - Jonas Kiesekoms - Arthur Moelants – Floris Hagemans