Biodiversiteit op extensieve groendaken

De biodiversiteitswaarde van groendaken wordt vaak onderschat en de literatuur leert ons dat extra onderzoek noodzakelijk is (cf. Blank et al., 2013). Het ultieme doel van het project is nagaan of lokale biodiversiteit kan geïntegreerd worden op groendaken voor de regio Midden Limburg. Indien succesvol kan deze aanpak uitgebreid worden naar andere regio’s.

 

Aan de PXL-Tech werd binnen het biodiversiteitsproject begin 2015 een groot extensief groendak aangelegd, met middelen van de Provincie Limburg. Hierbij werden 2 verschillende substraten en soortensamenstellingen gebruikt. Deze opzet biedt de mogelijkheid bij uitstek voor uitgebreid onderzoek, en dit in een educatief kader.

 

Het Focusproject omvat meerdere specifieke doelstellingen, waaronder een vergelijking van de biodiversiteit in termen van fauna en flora tussen het streekeigen groendak, commercieel groendak en een habitat op grondniveau. De andere doelstellingen omvatten een onderzoek van het substraat, een plantenkenmerkenanalyse en een bevraging bij de bevolking.

 

De beoogde resultaten houden onder andere de ontwikkeling van een biodiversiteitstoets voor groendaken in, meerdere bachelorproeven en stagerapporten, publicaties, mogelijkheden tot verder onderzoek en uitwisseling van expertise en netwerking met de betrokken partners. In dit opzicht heeft dit Focusproject een uitgesproken educatieve en wetenschappelijke meerwaarde voor de afstudeerrichting  Groenmanagement en PXL Bio-Research.

Project informatie

Projectpromotor:
Carmen Vanmechelen
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 640 Landbouw en tuinbouw
Startdatum – einddatum:
21/09/2015 – 18/09/2016
Budget:
€ 10.800
Projectcode:
1/DWO/2015/BI/FR009 + 1/DWO/2015/BI/F0009
VTE:
0,20 VTE

Contact

Carmen Vanmechelen
onderzoeker