De Grond van de Zaak: gezonde bodem in de paardenweide

Het project focust op paardenweides in het LEADER-gebied Kempen en Maasland, één van de belangrijkste paardenregio's in de wereld. De paardensector is een economische speler is op het platteland, wil dit project via samenwerking en innovatieve technieken werken aan bodemverbetering om zo de milieukwaliteit van paardenweides te verhogen.  Het op peil brengen van het organische-koolstofgehaltes in deze weides is een werk van lange adem. Koolstof is een belangrijke parameter voor de bodemvruchtbaarheid. Ook bij discussies over klimaatverandering speelt de opslag van koolstof in de bodem een belangrijke rol. Een goed weidebeheer met een zo maximaal mogelijke aanvoer van organische stof (bv. door toepassen van paardenmest) is hier van groot belang. We merken echter dat zeer veel paardenhouders goede paardenmest afvoeren en kunstmest aan kopen. Deze is minder geschikt omwille van het ontbreken van organische stoffen en nefast voor weidevogels. Paardenmest als meststof is ideaal omdat het een goed bemestingswaarde heeft en de structuur van de grond verbetert door de aanbreng van stabiele organische stof. Het doel van dit project is om paardenhouders te stimuleren om een gesloten kringloop op te zetten op hun weide door het composteren van hun eigen paardenmest. We willen aantonen dat een goede compostering zorgt voor een sanitatie van de paardenmest waardoor we een veilige, duurzame, goedkope grondstof bekomen die de minerale behoeften van het grasland kan voorzien. We zorgen opnieuw voor een korte, gesloten mestketen, waardoor we de bodem verbeteren en de voedingswaarde verhogen wat een positieve invloed heeft op de gezondheid van paarden. In de praktijk gaan we met drie demonstratieve bemestingsproeven onderzoeken hoe we de op paardenweides kunnen verbeteren door een gesloten kringloop op te zetten met compost van paardenmest en andere natuurlijke bodemverbeteraars en zo de bodemvruchtbaarheid en de bodemkwaliteit van de paardenweides te optimaliseren.

Grondvandezaakhandleidingweb.pdf

Project informatie

Projectpromotor:
Joke Timmermans
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • B 410 Bodembeheer, landbouwhydrologie
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
01/01/2018 – 30/06/2020
Budget:
€ 157.043 (PXL: € 52.785,00 euro)
Projectcode:
1/DWO/2018/BI/I039
VTE:
0,446 VTE
Medewerkers:

Alain De Vocht

Sam Ottoy