Uit je dak voor een biodivers duurzaam & groen Limburg

Groendaken worden vaak enkel geassocieerd met een esthetische daktuin. Een groendak past echter perfect in het kader van duurzaam bouwen, de aanleg ervan zorgt voor een milieuvriendelijk imago en een groendak levert daarbij ook nog vele ecosysteemdiensten zoals

·een energiebesparend & klimaatregelend effect

·een natuurlijke buffer voor regenwater

·vermindering van geluidsoverlast

·het terugdringen Urban Heat Island Effect

·CO2 reductie

·de afvang van fijn stof en de

·heilzame werking van groen op de gezondheid

Tot op heden is bij de aanleg van groendaken echter nauwelijks aandacht besteed aan de mogelijke ecologische betekenis van groendaken. Dit is nochtans een zeer belangrijk gegeven in verstedelijkte en industriegebieden, waar mede als gevolg van bouwactiviteiten en versnippering de biodiversiteit de laatste decennia sterk achteruit is gegaan. Groendaken bieden echter potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren ter compensatie van dit enorme verlies in de verstedelijkte gebieden.

Als onderwijsinstellingen met een hart voor natuur zullen de KHLim, afstudeerrichting Milieuzorg en de PXL, afstudeerrichting Groenmanagement, samen het belang van groendaken als ecosysteemdienst voor het behoud van de biodiversiteit in kaart brengen via een monitoring door studenten tijdens dit biodiversiteitsproject met financiële steun van de provincie Limburg. Hiertoe beschikken we reeds over enkele groendaken met een diversiteit aan opbouw en vegetatie. Verder werd aan de KHLim in samenwerking met bachelorstudent Groenmanagement aan de PXL, het voorbije jaar ook een monitoring uitgevoerd op haar groendak met positieve resultaten. Deze monitoring zullen we nu verder uitbreiden en via de aanleg van nieuwe groendaken willen we op zoek gaan naar relatief eenvoudige biodiversiteitsbevorderende maatregelen.

Het biodiversiteitsproject loopt van september ’15 – oktober ’16 en heeft als doel een concrete bijdrage te leveren aan de kennis en tools, gericht op het verhogen van de biodiversiteit als onderdeel van duurzame bouwen, voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij het realiseren en onderhouden van ecologische groendaken (aannemers, architecten, beheerders,…). Anderzijds zal getracht worden via communicatie en educatie de betrokkenheid van het grote publiek en de industrie voor het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit te versterken. Op deze manier willen we, ondanks het wegvallen van de subsidies op vele plaatsen, toch verder sensibiliseren voor het aanleggen van duurzame en biodiversiteitsbevorderende groendaken om zo in te zetten op kansen en mogelijkheden voor behoud en de stimulatie van biodiversiteit in verstedelijkte en geïndustrialiseerde gebieden. Een groendak aanleggen op een dak van een huis leidt namelijk tot een groter maatschappelijk draagvlak voor behoud of zelfs vergroten van biodiversiteit dan een boom planten in een natuurgebied.

Project informatie

Projectpromotor:
Alain De Vocht
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 540 Nieuwe energiebronnen, energierecuperatie
Startdatum – einddatum:
september 2014 - september 2017
Budget:
€31.693,00
Projectcode:
1/DWO/2014/BI/Z002
VTE:
0,05
Medewerkers:

Bea Toppet

Ramon Pasmans

Contact

Alain De Vocht
onderzoeker