BIM _ Voorbereiding en implementatie in de bouwsector

Bouwfirma’s kennen vandaag 16% faalkosten door te herstellen fouten, die vaak het gevolg zijn van mis- of gebrekkige communicatie tussen de verschillende actoren, alsook van tegenstrijdige dossierstukken.  Het sterk gefaseerde bouwproces en het grote  aantal partners maakt de uitvoering foutgevoelig.  De juridificering van de maatschappij en de toenemende complexiteit vanwege een steeds strengere regelgeving dreigt dit percentage nog te verhogen.

 

Om de concurrentiepositie van onze bedrijven, waarvan de huidige conjunctuur de marges onder druk zet, te vrijwaren is het onontbeerlijk deze kosten terug te dringen.  Daarom koos de Limburgse bouwsector ‘virtuele bouwplannen’ als één van de meest innoverende hefboomprojecten in het kader van het SALK-actieplan.  Intelligente bouwwerkinformatiemodellen (BIM) bundelen in de ontwerpfase informatie van de verschillende schakels uit de ketensamenwerking waardoor het project vooraf kan worden ‘getest’ en fouten in de uitvoering worden vermeden. 

 

In dit focusproject wordt een grondige studie uitgevoerd van literatuur, software, cases en markt. Deze studie laat toe een SWOT-analyse op te stellen voor de implementatie van BIM in de Limburgse bouwsector en in het onderwijs. 

 

Project informatie

Projectpromotor:
Dries Posen
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • T 230 Constructie van gebouwen
  • T 260 Planologie
Startdatum – einddatum:
21/09/2015 – 17/09/2017
Budget:
42.809 euro
Projectcode:
1/DWO/2015/TD/FR004 + 1/DWO/2015/TD/FO004
VTE:
0,6 VTE

Contact

Dries Posen
onderzoeker