Energie-efficiëntie van productiemachines

Uit het vorige PW0 project “Industrieel onderhoud - Best Practice in Mechanical Condition Monitoring” is gebleken dat er meer en meer vraag is naar energiebewaking en het bepalen van energie–efficiëntie bij productiemachines. Bovendien is er sinds 2011 een nieuwe ISO-norm “Energy management systems” en zullen de bedrijven voor hun certificering hiervoor hun energie prestatie moeten kunnen opmeten en analyseren. Voor vragen zoals bijvoorbeeld ‘Hoe zit het met de totale energie-efficiëntie bij productiemachines?’ en ‘Heeft nalatig onderhoud invloed op de energie-efficiëntie?’ is er vandaag de dag nog geen systeem ter beschikking dat dit op een eenvoudige en snelle manier kan monitoren. Momenteel wordt enkel gekeken naar het totale energieverbruik van een productieproces, maar niet naar de opbouw en het onderhoud van de machine zelf. De bedoeling van het voorgestelde project is dan ook om een energiemonitoringsysteem op te stellen die verder kijkt dan het totale energieverbruik.

De kennis en het werkdomein van het project situeren zich volledig in de speerpunten van de opleiding pba elektromechanica-OT (industrieel onderhoud, Condition Monitoring, automatisering en visiesystemen), maar er zijn ook heel wat raakvlakken met andere opleidingen binnen N-Tech, namelijk pba elektronica-ICT en pba toegepaste informatica.
Ook de industrie ondervindt een maatschappelijke druk in het kader van de kyoto-norm om de efficiëntie van hun machines aan te tonen. Op relatief korte termijn valt te verwachten dat een machinebouwer die ten opzichte van zijn concurrenten een energie-efficiëntere machine kan aanbieden een sterkere markpositie kan innemen. Voorgaande wordt gestimuleerd door het steeds vaker opduiken van subsidiemaatregelen voor hogere efficiëntie van machines binnen de Europese landen en door het invoeren van de weliswaar niet verplichte ECO-labeling die momenteel vooral bij consumerproducten een belangrijk marketingaspect vormt.

Naast de externe stimulansen van subsidiemaatregelen en labeling groeit binnen de bedrijfswereld ook steeds meer het besef dat de “Total Cost of Ownership” van een machine een grote invloed kan hebben op de bedrijfsresultaten. Steeds vaker wordt een aankoopbeslissing ondersteund door een life Cycle analyse.

Binnen het project zal er niet alleen gekeken worden naar de energie-efficiëntie van mechanische en elektrische componenten van productiemachines (pba em), maar ook naar de energiebewaking op elektronische componenten (pba ea-ICT).  Verder zal voor het ontwikkelde energie-efficiëntie systeem een database applicatie geschreven worden (pba ti).

Project informatie

Projectpromotor:
Ilona Stouten
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
1 oktober 2011 - 1 oktober 2014
Budget:
€ 232.485,00
Projectcode:
1/DWO/2013/TC/P062
VTE:
x VTE

Contact

Ilona Stouten
onderzoeker