PXL LEGAL Inc.

De PXL LEGAL Inc. is een nieuwe vorm van juridische eerstelijnsbijstand, bemand door studenten van PXL die, onder begeleiding en toezicht van een lector, eenvoudige, juridische vragen van rechtzoekende particulieren en KMO’s behandelen. De probleemstellig voor dit project is dubbel: enerzijds is er bij de rechtsonderhorige te weinig kennis omtrent de juridische werkelijkheid, en anderzijds leidt dit gebrek aan kennis tot problemen die eenvoudigweg vermeden kunnen worden door de rechtsonderhorige tijdig in te lichten over de juridische implicaties van zijn gedrag. De nood aan sensibilisering is een vaak gehoorde alarmkreet binnen justitie. Eenvoudige juridische vraagstukken kunnen immers heel snel escaleren zonder gepaste juridische omkadering.
De centrale onderzoeksvraag is: “waar kan een rechtsonderhorige met een eenvoudig juridisch probleem op een laagdrempelige manier terecht in het kader van de eerstelijnsbijstand, en kan PXL hier op termijn een rol in spelen door zelf eerstelijnsadvies te verstrekken?” Dit onderzoek wil de verschillende kanalen van eerstelijnsbijstand in kaart brengen, zodat de rechtszoekende weet welke instanties er bestaan, alsook nagaan voor welke rechtsvragen de rechtszoekende bij die instantie terecht kan. Vervolgens wil dit onderzoek nagaan of de Hogeschool PXL zelf een vorm van eerstelijnsbijstand kan organiseren in de vorm van een PXL LEGAL Inc.? Dit is een studentenloket, waar (laatstejaars)studenten rechtspraktijk,eventueel in samenwerking met een partner zoals de UHasselt, onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een docent/onderzoeker en eventueel gespecialiseerde hulp van een advocatenkantoor, eerstelijnsadvies verstrekken aan rechtszoekenden. Op die manier wil dit onderzoek het praktijkgericht onderzoek en projectmatig werken binnen de opleiding Rechtspraktijk uitbouwen: studenten worden, onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de docent, betrokken bij het oplossen van concrete vragen van rechtsonderhorigen. Dit zal eveneens leiden tot een professionalisering van het statutair personeel van de professionele bacheloropleiding Rechtspraktijk: de docent doet kennis op met betrekking tot concrete problemen en krijgt meer voeling met wat er leeft bij de rechtsonderhorige. Op termijn zal de PXL als Hogeschool een belangrijke speler worden op het vlak van juridisch eerstelijnsadvies.

 

Project informatie

Projectpromotor:
Anne Ooms
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 110 Rechtswetenschappen
Startdatum – einddatum:
19/09/2016-16/09/2018
Budget:
€ 34.370
Projectcode:
3/DWO/2016/BD/FR014 + 3/DWO/2016/BD/FO014
VTE:
0,60 VTE

Contact

Anne Ooms
onderzoeker