Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

PXL LEGAL Inc.

De PXL LEGAL Inc. is een nieuwe vorm van juridische eerstelijnsbijstand, bemand door studenten van PXL die, onder begeleiding en toezicht van een lector, eenvoudige, juridische vragen van rechtzoekende particulieren en KMO’s behandelen. De probleemstellig voor dit project is dubbel: enerzijds is er bij de rechtsonderhorige te weinig kennis omtrent de juridische werkelijkheid, en anderzijds leidt dit gebrek aan kennis tot problemen die eenvoudigweg vermeden kunnen worden door de rechtsonderhorige tijdig in te lichten over de juridische implicaties van zijn gedrag. De nood aan sensibilisering is een vaak gehoorde alarmkreet binnen justitie. Eenvoudige juridische vraagstukken kunnen immers heel snel escaleren zonder gepaste juridische omkadering.
De centrale onderzoeksvraag is: “waar kan een rechtsonderhorige met een eenvoudig juridisch probleem op een laagdrempelige manier terecht in het kader van de eerstelijnsbijstand, en kan PXL hier op termijn een rol in spelen door zelf eerstelijnsadvies te verstrekken?” Dit onderzoek wil de verschillende kanalen van eerstelijnsbijstand in kaart brengen, zodat de rechtszoekende weet welke instanties er bestaan, alsook nagaan voor welke rechtsvragen de rechtszoekende bij die instantie terecht kan. Vervolgens wil dit onderzoek nagaan of de Hogeschool PXL zelf een vorm van eerstelijnsbijstand kan organiseren in de vorm van een PXL LEGAL Inc.? Dit is een studentenloket, waar (laatstejaars)studenten rechtspraktijk,eventueel in samenwerking met een partner zoals de UHasselt, onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een docent/onderzoeker en eventueel gespecialiseerde hulp van een advocatenkantoor, eerstelijnsadvies verstrekken aan rechtszoekenden. Op die manier wil dit onderzoek het praktijkgericht onderzoek en projectmatig werken binnen de opleiding Rechtspraktijk uitbouwen: studenten worden, onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de docent, betrokken bij het oplossen van concrete vragen van rechtsonderhorigen. Dit zal eveneens leiden tot een professionalisering van het statutair personeel van de professionele bacheloropleiding Rechtspraktijk: de docent doet kennis op met betrekking tot concrete problemen en krijgt meer voeling met wat er leeft bij de rechtsonderhorige. Op termijn zal de PXL als Hogeschool een belangrijke speler worden op het vlak van juridisch eerstelijnsadvies.

 

Project informatie

Projectpromotor:
Anne Ooms
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 110 Rechtswetenschappen
Startdatum – einddatum:
19/09/2016-16/09/2018
Budget:
€ 34.370
Projectcode:
3/DWO/2016/BD/FR014 + 3/DWO/2016/BD/FO014
VTE:
0,60 VTE

Contact

Anne Ooms
onderzoeker