Universal Design for Tourism.

Zowel uit het economisch rapport Zorgeconomie in Limburg (2014 – POM-ERSV Limburg) als uit de actualiteit (april 2015 – Het Belang van Limburg) blijkt dat in verschillende Limburgse steden de opstart van een zorghotel gepland staat. Het gaat hier telkens over zogenaamde HospiHotels, zorghotels verbonden aan een ziekenhuis, waarin voor patiënten, mantelzorgers en medewerkers zorg op maat voorafgaand aan of na een ziekenhuisopname aangeboden wordt. Het gaat hier niet over die vorm van toerisme waarbij een persoon die extra-zorg behoeft in het “normale” toeristische aanbod instapt, nl inclusief toerisme.

Dit project wil een studie zijn over inclusief toerisme, waarbij wordt nagegaan wat de bevolkingsgroepen met en zonder beperking verlangen van de toeristische sector (analyse van de vraagzijde) en de Limburgse aanbieders van toerisme (accommodaties, attracties, reisorganisatoren) bieden (analyse van het aanbod).

Uit de bevolkingsprojecties van het Federaal Planbureau blijkt dat tegen 2050 31% van de Belgische bevolking ouder dan 60 jaar zal zijn. Deze doelgroep stelt aan het toeristisch aanbod specifieke eisen. Een groot deel van de oudere toeristen vindt gezondheid, comfort, gemak, veiligheid en de nabijheid van medische voorzieningen, aangepaste toeristische infrastructuur en goede begeleiding belangrijk. (2014 – Trendrapport Toerisme Vlaanderen). Deze laatste verwachtingen vinden we vermoedelijk niet alleen terug bij ouderen, maar ook bij personen met een beperking (mentale beperking, fysieke beperking) en hun familie (en/of mantelzorgers).

Verder weten we dat de trend naar kortstondige verblijven kort bij huis toeneemt en dat de helft van de huidige verblijfstoeristen in Limburg tussen 50 en 65 jaar is (www.toerismewerkt.be: gastenpeiling 2014).

De uitdaging voor de toeristische sector is het aanbod op die manier aan te passen dat zowel personen met een beperking als personen zonder beperking, al dan niet gelijktijdig, van het aanbod gebruik kunnen en willen maken. Met andere woorden: de creatie van een Universal Design for Tourism. Vermits de aanpassingen van het aanbod tijd en geld kosten, en we in de Limburgse toeristische sector veel kmo’s terugvinden, is het zinvol om een studie te doen die uitmondt in een leidraad ter voorbereiding voor inclusief toerisme en dit voor de Limburgse toeristische sector, meer bepaald de accommodaties, attracties en reisorganisatoren.

Na een literatuurstudie wordt een kwantitatieve en kwalitatieve bevraging van zowel de vraagzijde als van de aanbodzijde, uitgevoerd. Dit resulteert uiteindelijk in een aantal algemene conclusies en een leidraad ter voorbereiding van inclusief toerisme.

Project informatie

Projectpromotor:
Agna Thys
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
Startdatum – einddatum:
21/09/2015 – 17/09/2017
Budget:
€42.389
Projectcode:
8/DWO/2015/MD/FR006 + 8/DWO/2015/MD/FO006
VTE:
0,6 VTE
Medewerkers:

Christel Maenen

Contact

Agna Thys
onderzoeker