Doctoraatsonderzoek Anneleen Swillen: Presentatie als creatie: een onderzoek naar het expressieve potentieel van presenteren in het ontwerpproces van hedendaagse sieraden.

‘Presentatie als creatie’ is een onderzoek naar de expressieve potentiële rollen van presenteren in het ontwerpproces van hedendaagse sieraden. Presentatie kan plaatsvinden tijdens verschillende fases van het artistieke proces. De gebruikelijk manier is dat presentatie plaatsvindt na creatie, maar het kan zowel tijdens en zelfs voor creatie optreden. Tijdens mijn vooronderzoek ontdekte ik zes aspecten van presentaties: presentatie als onderwerp, presentatie als object, presentatie als onderwerp en object, de ruimte als de primaire component van de presentatie, presentatie als simulatie van de ruimte en presentatie door het lichaam. Deze herleidde ik tot drie case studies: het onderwerp, de ruimte en het lichaam. Elk van deze casestudies leg ik voor aan de focusgroepen die ik zal organiseren tijdens het eerste jaar van mijn onderzoek. Mijn doelstellingen voor dit onderzoek zijn het ontwikkelen van beeldend artistiek werk waarbij creatie en presentatie samengevoegd worden tot een autonoom geheel, het ontwikkelen van een ontwerpmodel en het geven van een nieuwe invulling en betekenis aan presentatie. Gepositioneerd binnen twee disciplines, creëren en cureren, zal dit onderzoek interessant en relevant zijn voor de eigen en verwante vakgebieden. Binnen de onderzoeksgroep van MANUFrACTURE vormt mijn onderzoek een interessante aanvulling op de reeds bestaande kennis.

Project informatie

Projectpromotor:
prof. dr. Bert Willems & dr. Karen Wuytens
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • H 315 Esthetica
Startdatum – einddatum:
2015- 2019
Budget:
1 VTE (UH-BOF)
Projectcode:
via UHasselt
VTE:
1 VTE (UH-BOF)