Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Doctoraatsonderzoek Anneleen Swillen: Presentatie als creatie: een onderzoek naar het expressieve potentieel van presenteren in het ontwerpproces van hedendaagse sieraden.

‘Presentatie als creatie’ is een onderzoek naar de expressieve potentiële rollen van presenteren in het ontwerpproces van hedendaagse sieraden. Presentatie kan plaatsvinden tijdens verschillende fases van het artistieke proces. De gebruikelijk manier is dat presentatie plaatsvindt na creatie, maar het kan zowel tijdens en zelfs voor creatie optreden. Tijdens mijn vooronderzoek ontdekte ik zes aspecten van presentaties: presentatie als onderwerp, presentatie als object, presentatie als onderwerp en object, de ruimte als de primaire component van de presentatie, presentatie als simulatie van de ruimte en presentatie door het lichaam. Deze herleidde ik tot drie case studies: het onderwerp, de ruimte en het lichaam. Elk van deze casestudies leg ik voor aan de focusgroepen die ik zal organiseren tijdens het eerste jaar van mijn onderzoek. Mijn doelstellingen voor dit onderzoek zijn het ontwikkelen van beeldend artistiek werk waarbij creatie en presentatie samengevoegd worden tot een autonoom geheel, het ontwikkelen van een ontwerpmodel en het geven van een nieuwe invulling en betekenis aan presentatie. Gepositioneerd binnen twee disciplines, creëren en cureren, zal dit onderzoek interessant en relevant zijn voor de eigen en verwante vakgebieden. Binnen de onderzoeksgroep van MANUFrACTURE vormt mijn onderzoek een interessante aanvulling op de reeds bestaande kennis.

Project informatie

Projectpromotor:
prof. dr. Bert Willems & dr. Karen Wuytens
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 315 Esthetica
Startdatum – einddatum:
2015- 2019
Budget:
1 VTE (UH-BOF)
Projectcode:
via UHasselt
VTE:
1 VTE (UH-BOF)