MAD-Research

Het Expertiscecentrum PXL/UHasselt-MAD-Research zet de toon in het artistieke onderzoeksveld. Media, kunst, design en maatschappij geven de inhoudelijke ontwikkeling, de organisatie en valorisatie van vernieuwend onderzoek in de kunsten vorm. De onderzoeksfocus van MAD-Research ligt op de publieke ruimte en het (kunst)object vanuit een crossdisciplinaire benadering en verschillende media die 'zweven' tussen dat wat traditioneel als tekst of als beeld ervaren wordt.

MAD Research werkt nauw samen met de Faculteit Architectuur en Kunst van de UHasselt en zet in op 3 speerpunten: FRAME, MANUFrACTURE en READSEARCH. 
 

Expertise

Partners uit de culturele, economische en sociaal-maatschappelijke sector kunnen bij PXL/UHasselt MAD-Research terecht voor expertise in de domeinen:

  • juweelontwerp
  • materialisatie
  • innovatieve en creatieve verwerkingstechnieken
  • ontwerpmethodologie
  • beelddenken
  • tacit knowledge
  • typografisch onderzoek
  • visuele geletterdheid
  • geuronderzoek

Projecten

Output

Artikels of abstracts in internationale wetenschappelijke tijdschriften (peer reviewed)

Contact

Bert Willems
coördinator
Tel: +32 11 77 56 75

Medewerkers

Ann Bessemans
Arne De Winde
Christiaan Nauwelaerts
Constant Hendrickx
David Huycke
Dirk Kenis
Erik Nuyts
Geoffrey Brusatto
Ivan Dobrev
Joannes Késenne
Karen Wuytens
Merel Eyckerman
Patrick Ceyssens
Peter De Cupere
Sofie Gielis
Tom Lambeens