MAD-Research

Het Expertiscecentrum PXL/UHasselt-MAD-Research zet de toon in het artistieke onderzoeksveld. Media, kunst, design en maatschappij geven de inhoudelijke ontwikkeling, de organisatie en valorisatie van vernieuwend onderzoek in de kunsten vorm. De onderzoeksfocus van MAD-Research ligt op de publieke ruimte en het (kunst)object vanuit een crossdisciplinaire benadering en verschillende media die 'zweven' tussen dat wat traditioneel als tekst of als beeld ervaren wordt.

MAD Research werkt nauw samen met de Faculteit Architectuur en Kunst van de UHasselt en zet in op 3 speerpunten: FRAME, MANUFrACTURE en READSEARCH. 
 

Expertise

Partners uit de culturele, economische en sociaal-maatschappelijke sector kunnen bij PXL/UHasselt MAD-Research terecht voor expertise in de domeinen:

  • juweelontwerp
  • materialisatie
  • innovatieve en creatieve verwerkingstechnieken
  • ontwerpmethodologie
  • beelddenken
  • tacit knowledge
  • typografisch onderzoek
  • visuele geletterdheid
  • geuronderzoek

Voor de output van MAD-Research vanaf kalenderjaar 2016 verwijzen we naar de  jaarverslagen van de Universiteit Hasselt of naar de document server van de UHasselt: https://www.uhasselt.be/google-search?q=publicaties&searchbutton=

Projecten

Afgelopen project

Output

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Contact

Bert Willems
coördinator
Tel: +32 11 77 56 75

Medewerkers

Ann Bessemans
Arne De Winde
Carla Swerts
Christiaan Nauwelaerts
David Huycke
Dirk Kenis
Erik Nuyts
Frank.Theys
Karen Wuytens
Patrick Ceyssens
Peter De Cupere
Sofie Gielis
Tom Lambeens