Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

MAD-Research

Het Expertiscecentrum PXL/UHasselt-MAD-Research zet de toon in het artistieke onderzoeksveld. Media, kunst, design en maatschappij geven de inhoudelijke ontwikkeling, de organisatie en valorisatie van vernieuwend onderzoek in de kunsten vorm. De onderzoeksfocus van MAD-Research ligt op de publieke ruimte en het (kunst)object vanuit een crossdisciplinaire benadering en verschillende media die 'zweven' tussen dat wat traditioneel als tekst of als beeld ervaren wordt.

MAD Research werkt nauw samen met de Faculteit Architectuur en Kunst van de UHasselt en zet in op 3 speerpunten: FRAME, MANUFrACTURE en READSEARCH. 
 

Expertise

Partners uit de culturele, economische en sociaal-maatschappelijke sector kunnen bij PXL/UHasselt MAD-Research terecht voor expertise in de domeinen:

  • juweelontwerp
  • materialisatie
  • innovatieve en creatieve verwerkingstechnieken
  • ontwerpmethodologie
  • beelddenken
  • tacit knowledge
  • typografisch onderzoek
  • visuele geletterdheid
  • geuronderzoek

Voor de output van MAD-Research vanaf kalenderjaar 2016 verwijzen we naar de  jaarverslagen van de Universiteit Hasselt of naar de document server van de UHasselt: https://www.uhasselt.be/nl/onderzoeksgroepen/ctl/onderzoek-ontwikkeling/publicaties

Projecten

Afgelopen project

Output

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Contact

Bert Willems
coördinator
Tel: +32 11 77 56 75

Medewerkers

Ann Bessemans
Arne De Winde
Carla Swerts
Christiaan Nauwelaerts
David Huycke
Dirk Kenis
Erik Nuyts
Frank.Theys
Karen Wuytens
Patrick Ceyssens
Peter De Cupere
Sofie Gielis
Tom Lambeens