Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Doctoraatsonderzoek Chris Nauwelaerts: De introductie van de stijlwissel in het esthetisch prentenboek

In de wereld van het Nederlandstalige, geïllustreerde prentenboek bestaat er een discrepantie tussen enerzijds de vraag van uitgevers naar visueel en tekstueel eenvoudige boeken en anderzijds de opkomst van het internationaal gelauwerde, complexe ‘esthetische prentenboek’. Kris Nauwelaerts wil onderzoeken of de veronderstellingen omtrent de visuele geletterdheid van kinderen wel door wetenschappelijk onderzoek worden ondersteund. Daartoe zal hij in samenwerking met Ed Franck een kinderboek ontwerpen dat stoelt op een hoogwaardig samenspel tussen tekst en beeld. In het bijzonder zal hij als illustrator gebruik maken van voortdurende stijlwissels of verschillende expliciete, stilistische verwijzingen naar bekende kunstenaars. Om tot een optimaal resultaat te komen, wordt er allereerst een gedegen kunsthistorische voorstudie van de stijlwissels uitgevoerd. Daarnaast ontwerpt Nauwelaerts een begrippenapparaat waarmee de veelgelaagdheid van de illustratie wetenschappelijk kan worden geanalyseerd. De leesbaarheid van het prentenboek wordt vervolgens uitgetest bij kinderen van een specifieke leeftijdsgroep. De resultaten van het onderzoek worden in wetenschappelijke artikels geformuleerd. De presentatie van het prentenboek wordt gekoppeld aan een tentoonstelling over het ontwerpproces en een symposium over de problematiek van de visuele geletterdheid van kinderen.

Project informatie

Projectpromotor:
prof. dr. Bert Willems (UHasselt en PXL), prof. dr. Ine Van Linthout (VUBrussel)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 315 Esthetica
Startdatum – einddatum:
2008-2014
Budget:
Omkadering 2013
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B011
VTE:
0,5 VTE