Doctoraatsonderzoek Chris Nauwelaerts: De introductie van de stijlwissel in het esthetisch prentenboek

In de wereld van het Nederlandstalige, geïllustreerde prentenboek bestaat er een discrepantie tussen enerzijds de vraag van uitgevers naar visueel en tekstueel eenvoudige boeken en anderzijds de opkomst van het internationaal gelauwerde, complexe ‘esthetische prentenboek’. Kris Nauwelaerts wil onderzoeken of de veronderstellingen omtrent de visuele geletterdheid van kinderen wel door wetenschappelijk onderzoek worden ondersteund. Daartoe zal hij in samenwerking met Ed Franck een kinderboek ontwerpen dat stoelt op een hoogwaardig samenspel tussen tekst en beeld. In het bijzonder zal hij als illustrator gebruik maken van voortdurende stijlwissels of verschillende expliciete, stilistische verwijzingen naar bekende kunstenaars. Om tot een optimaal resultaat te komen, wordt er allereerst een gedegen kunsthistorische voorstudie van de stijlwissels uitgevoerd. Daarnaast ontwerpt Nauwelaerts een begrippenapparaat waarmee de veelgelaagdheid van de illustratie wetenschappelijk kan worden geanalyseerd. De leesbaarheid van het prentenboek wordt vervolgens uitgetest bij kinderen van een specifieke leeftijdsgroep. De resultaten van het onderzoek worden in wetenschappelijke artikels geformuleerd. De presentatie van het prentenboek wordt gekoppeld aan een tentoonstelling over het ontwerpproces en een symposium over de problematiek van de visuele geletterdheid van kinderen.

Project informatie

Projectpromotor:
prof. dr. Bert Willems (UHasselt en PXL), prof. dr. Ine Van Linthout (VUBrussel)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 315 Esthetica
Startdatum – einddatum:
2008-2014
Budget:
Omkadering 2013
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B011
VTE:
0,5 VTE