Doctoraatsonderzoek Hannah Joris: Via het lichaam. Uitdrukkingen van de menselijke conditie via het lichaam in de hedendaagse juweelkunst en

Dit onderzoek naar de mogelijkheden van hedendaagse juweelkunst en beeldhouwkunst, onderzoekt de uitdrukkingen van het menselijk lichaam voor moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden in de hedendaagse Westerse maatschappij. Het doel is om artistiek werk te ontwikkelen dat mogelijkheden en gelegenheden biedt om de toeschouwer te confronteren met moeilijkheden en problemen betreffende mentaliteiten en maatschappij, om zo een kritische reflectie en discussie teweeg te brengen. Hiervoor wordt de positie van het lichaam in onze maatschappij alsook de verhouding van het lichaam tegenover lichamelijke afbeeldingen bestudeerd door het ontwikkelen van artistiek werk gebaseerd op het (ver-)vormen van het menselijke lichaam. Het gebruik van zowel hedendaagse juweelkunst als beeldhouwkunst versterkt deze confrontatie door de verscheidenheid in materialen,  groottes en draagbaarheid.

Project informatie

Projectpromotor:
Bert Willems (UHasselt en PXL) & Barbara Baert (KULeuven)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 312 Beeldhouw- en Bouwkunst
Startdatum – einddatum:
Oktober 2009 - november 2013
Budget:
Omkadering 2013
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B009
VTE:
1 VTE