Doctoraatsonderzoek Karen Wuytens: Redefining design and the development of a design model for designers of jewellery and objects

Onderzoek naar de ontwerpprocessen van juweelontwerpers en ontwerpers van objecten. Meer in het bijzonder zal ingegaan worden op de relatie tussen materialen en technieken en de manier waarop keuzes van de ontwerper m.b.t. deze technieken en materialen, ondersteund kunnen worden.

Project informatie

Projectpromotor:
prof. dr. Bert Willems (UHasselt en PXL)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 312 Beeldhouw- en Bouwkunst
Startdatum – einddatum:
2008 - 2014
Budget:
Omkadering 2013
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B009
VTE:
0,5 VTE