Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Postdoc-onderzoeksproject Ann Bessemans: Typografie en visuele handicap

Voor kinderen met een visuele beperking vormt het decoderen van woorden en ambigue woordbeelden het grootste probleem bij het leesproces. Hierdoor ligt de leessnelheid van deze kinderen lager dan die van hun leeftijdsgenoten, wat op termijn tot cognitieve problemen kan leiden. Het decoderen van visuele patronen is van groot belang bij het lezen. Daarom wordt in dit onderzoek de invloed nagegaan van de verschillende ontwerpparameters op de leesbaarheid van verschillende lettertypes. De resultaten omtrent de leesbaarheid van een bepaald lettertype worden bepaald aan de hand van de gemiddelde fixatieduur. De onderzoeksresultaten betreffende de invloed van de geteste letterparameters op het leesgedrag van kinderen met een visuele functiebeperking worden gebruikt in het esthetisch ontwerpen van een nieuw lettertype. Dit esthetisch en functioneel lettertype moet de leessnelheid van deze kinderen met verschillende visuele functiebeperkingen verhogen ten opzichte van hun huidige situatie. Dat het lettertype het geheel van visuele functiebeperkingen zal omvatten, heeft een praktische reden, namelijk de toepasbaarheid van het lettertype (Universal Design).

Project informatie

Projectpromotor:
Ann Bessemans
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • H 315 Esthetica
Startdatum – einddatum:
2013 - ...
Budget:
Omkadering 2013
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B011
VTE:
0,5 VTE