Postdoc-onderzoeksproject Ann Bessemans: Typografie en visuele handicap

Voor kinderen met een visuele beperking vormt het decoderen van woorden en ambigue woordbeelden het grootste probleem bij het leesproces. Hierdoor ligt de leessnelheid van deze kinderen lager dan die van hun leeftijdsgenoten, wat op termijn tot cognitieve problemen kan leiden. Het decoderen van visuele patronen is van groot belang bij het lezen. Daarom wordt in dit onderzoek de invloed nagegaan van de verschillende ontwerpparameters op de leesbaarheid van verschillende lettertypes. De resultaten omtrent de leesbaarheid van een bepaald lettertype worden bepaald aan de hand van de gemiddelde fixatieduur. De onderzoeksresultaten betreffende de invloed van de geteste letterparameters op het leesgedrag van kinderen met een visuele functiebeperking worden gebruikt in het esthetisch ontwerpen van een nieuw lettertype. Dit esthetisch en functioneel lettertype moet de leessnelheid van deze kinderen met verschillende visuele functiebeperkingen verhogen ten opzichte van hun huidige situatie. Dat het lettertype het geheel van visuele functiebeperkingen zal omvatten, heeft een praktische reden, namelijk de toepasbaarheid van het lettertype (Universal Design).

Project informatie

Projectpromotor:
Ann Bessemans
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • H 315 Esthetica
Startdatum – einddatum:
2013 - ...
Budget:
Omkadering 2013
Projectcode:
5/DWO/2007/11/B011
VTE:
0,5 VTE