Appwel doelgroepuitbreiding

Appwel is een app om het welbevinden van leerlingen van het secundair onderwijs te meten en te verhogen. Door het gebruik van Appwel krijgen scholen snel en zonder veel bijkomende inspanning een genuanceerd beeld van het welbevinden van hun leerlingen.

De app bevat de vijf deelconstructen van welbevinden zoals geformuleerd in het referentiekader onderwijskwaliteit van de Vlaamse onderwijsinspectie. De deelconstructen kunnen afzonderlijk en gecombineerd geïnterpreteerd worden door de leerlingenbegeleiders op school.

Naast het meetinstrument biedt Appwel ook een toolkit voor leerlingbegeleiders waarop ze hun begeleidingsmaatregelen kunnen enten.

Welbevinden is prioriteit nummer 1 van elke school. Het is een onmisbare voorwaarde om te kunnen leren. Wanneer leerlingen zich niet goed in hun vel voelen, kunnen ze niet leren. De noodzaak om het welbevinden van leerlingen te monitoren en te stimuleren is dus absoluut noodzakelijk. Daarbovenop maakt de COVID-pandemie niet alleen veel fysieke slachtoffers, maar is het voor onze jongeren ook bijzonder moeilijk om in maanden van sociaal isolement hun hoofd mentaal boven water te houden.

Hoe gaat dit precies in zijn werk?

  • Elke Nederlandstalige secundaire school kan instappen in Appwel door zich te registreren op http://appwel.be vanaf 10 december 2020.
  • De leerlingenbegeleiders van iedere school worden opgeleid via een online vorming in de week van 4 januari 2021.
  • Na de noodzakelijke administratieve stappen, waaronder een privacy-toestemming, kunnen de leerlingen de app installeren op hun smartphone of op een tablet (van de school) vanaf 11 januari 2021.
  • Er vinden minstens 3 meetmomenten plaats bij de leerlingen in de verdere loop van het huidige schooljaar.
  • De begeleiding vindt plaats op basis van de data in het Appwel-dashboard.

Appwel is op die manier een ideaal hulpmiddel voor scholen om het welbevinden van leerlingen systematisch op te volgen. Maar het werkt vooral ook drempelverlagend voor leerlingen met een laag welbevinden. Via de app kunnen de leerlingen immers ook een specifieke hulpvraag uiten.

Appwel wordt via dit project gratis aangeboden aan alle Nederlandstalige secundaire scholen. Hogeschool PXL wenst hiermee te reageren op de specifieke uitdagingen met betrekking tot het welbevinden van leerlingen in Coronatijden. Appwel biedt een oplossing voor scholen om het welbevinden systematisch te monitoren en aan te pakken waar nodig.

Sinds september 2019 al werkt een selectie van Limburgse scholen feilloos met de app in kader van het PWO-onderzoek. De feedback van de scholen is erg positief. Daarom nemen we het initiatief om de app vanaf 10 december 2020 Vlaanderenbreed aan te bieden.

Project informatie

Projectpromotor:
Hanne Luts
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
1/12/2020 – 19/09/2021
Budget:
€ 28.572,99
Projectcode:
13/DWO/2020/IC/PC010 (DRD0ICPC010)
VTE:
0,215 VTE
Medewerkers:

Lien Michielsen

Contact

Lien Michielsen
onderzoeker