BLiTS

Het BLiTS-project (Blended Learning Traject Pba Secundair onderwijs) is opgestart dankzij het innovatiefonds van de Vlaamse Regering. Hiermee financiert ze projecten die de kwaliteit van de lerarenopleidingen ten goede komen door middel van innovatie.


Het project resulteerde in curricula en trajecten op maat voor zij-instromers, zoals werkstudenten, studenten met een sportstatuut en studenten die reeds een diploma hoger onderwijs hebben behaald. Hiervoor wordt vanaf 2013-2014 het avondtraject voor de ‘professionele bachelor onderwijs, secundair onderwijs’ opgestart, waarbij ruimte is voor de specifieke thuissituatie (ouders, werk, sport, …). Dit is mogelijk dankzij blended learning, een ideale mix van afstandsonderwijs en contacturen. Het blended learning-concept wordt geïntegreerd in de flipped classroom en de principes van Universal Design for Learning. Om tot geschikte leermaterialen te komen, zijn eerst leerlijnen en moduleboeken opgesteld die vervolgens werden geïntegreerd in een uniforme structuur van de elektronische leeromgeving. Het hele lectorenteam heeft de nodige expertise verworden aan de hand van diverse werksessies.


Om blended learning optimaal toe te passen is een flankerend beleid noodzakelijk, zodat de uitval wordt beperkt: monitoraat, intakegesprekken, instaptoetsen, een open leercentrum, individuele begeleiding en cursusmateriaal op maat van afstandsonderwijs.


Uniek is dat de studenten kunnen kiezen welke modules ze in het avondtraject volgen en welke in het dagtraject; dit is eveneens van toepassing voor de reguliere studenten uit het ‘dag’traject.

Project informatie

Projectpromotor:
Michel Janssens
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
15-03-2012 - 15-03-2013
Budget:
nog in te vullen
Projectcode:
nog in te vullen
VTE:
X VTE