De realisatie van flexibel afstandsonderwijs in een PGO-systeem

Vier jaar geleden startte de opleiding Ergotherapie met een alternatief traject (het A-Traject) voor studenten die hun studie met werk wensen te combineren of studenten met bijzondere psychosociale omstandigheden. De reden daartoe was het toenemend aantal vragen van studenten die de “reguliere opleiding” niet konden volgen wegens verschillende barrières: contacturen verspreid over de week, een wisselend lessenrooster, verplichte aanwezigheid en lange studieduur (omwille van niet erkennen van elders verworven competenties, bv. werkervaring).

Een grondige evaluatie van dit A-traject wijst op een aantal verbeterpunten, waar onderzoek voor nodig is. Deze verbeterpunten situeren zich voornamelijk op het meer gepersonaliseerd laten verlopen van de opleiding in het A-traject. Het erkennen van reeds verworven competenties om vervolgens het didactisch aanbod daarop beter te enten zijn belangrijke uitdagingen. Het concept van het flexibel afstandsonderwijs lijkt hiervoor oplossingen te kunnen bieden.

Het project buigt zich daartoe over de volgende onderzoeksvragen:

 

  • Wat is een werkbaar onderwijskundig raamwerk voor PXL-opleidingen in flexibel afstandsonderwijs waarin maximale ontwikkelingskansen voor werk- en andere afstandsstudenten gegarandeerd worden?
  • Wat is een werkbaar onderwijskundig raamwerk voor PXL-opleidingen in flexibel afstandsonderwijs waarin maximale ontwikkelingskansen voor werk- en andere afstandsstudenten gegarandeerd worden?
  • Hoe kan een intake-assessment vorm krijgen in functie van eerder verworven kwalificaties (EVK) en eerder verworven competenties (EVC)?

·

Project informatie

Projectpromotor:
Joris Vandebosch
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • B 710 Fysische geneeskunde, kinesitherapie, motorische revalidatie, rehabilitatie
  • S 271 Vakdidaktiek
  • S 281 Computergesteund onderwijs
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 16/9/2018
Budget:
€ 18.914,00
Projectcode:
2/DWO/2016/HD/OR008
VTE:
0,20 VTE

Contact

Joris Vandebosch
onderzoeker