De warme transitie tussen de kinderopvang en de kleuterschool

Er wordt steeds meer belang gehecht aan de doorgaande lijn, en de warme overgang, van de kinderopvang naar het kleuteronderwijs. Dat dit een actueel onderwerp is, blijkt uit het actieplan kleuterparticipatie van minister Hilde Crevits waarin duidelijk een bezorgdheid geuit wordt over het gebrek aan een zachte overgang tussen de kinderopvang en het kleuteronderwijs. De algemene doelstelling van dit project is dan ook de overgang tussen de kinderopvang en de kleuterschool vlotter laten verlopen.
Hiervoor zal er eerst een literatuurstudie gedaan worden aangaande de effecten op de ontwikkeling van het kind én de effecten van (on)zindelijk zijn in het kader van de transitie van kinderopvang naar de kleuterschool.
Om te komen tot initiatieven/acties die zich aandienen in de kinderopvang, maar vooral in de kleuterklas, zal in een volgende stap op zoek gegaan worden naar good practices, zowel in de literatuur als door bevragingen van het ruime werkveld (d.i. ouders, studenten, lectoren, begeleid(st)ers van de kinderopvang, kleuterleerkrachten). Nadien zullen er focusgroepen opgericht worden waarin deze actoren kunnen meedenken over acties die ondernomen kunnen worden.
Het resultaat van deze eerste fase van het project vormt samen met een bevraging van studenten en lectoren over de opleiding bachelor in onderwijs, kleuteronderwijs, de blik waarmee de opleiding onder de loep genomen wordt. We bekijken waar er in de opleiding hiaten zitten t.a.v. de doorgaande lijn van kinderopvang naar kleuterschool. Dit resulteert ten slotte in een aantal aanbevelingen die gedaan worden t.a.v. de opleiding. Immers, door ook in de opleiding in te zetten op deze transitie studeren studenten af met een blik op zowel zorg als op educatie. Dit betekent een meerwaarde voor het werkveld en dus ook voor de kleuterscholen.
In dit hele project zullen studenten ingeschakeld worden om dit alles mee mogelijk te maken.

Project informatie

Projectpromotor:
Natalie Boelen
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
17/09/2018 – 20/09/2020
Budget:
€ 46.000
Projectcode:
6/DWO/2018/ED/FO031 + 6/DWO/2018/ED/FR031
VTE:
0,6 VTE
Medewerkers:

Natalie Boelen