Gepersonaliseerd leren realiseren met tablets

Dit PWO-project buigt zich over de uitdagingen in het onderwijs met betrekking tot binnenklasdifferentiatie en inclusief onderwijs. We vatten dit onder de noemer ‘gepersonaliseerd leren’. Het project wil onderzoeken in hoeverre de tablet doeltreffend kan ingeschakeld voor de realisatie van gepersonaliseerd leren.

In het eerste projectjaar (2014-2015) gaan we hiervoor op zoek naar praktijkvoorbeelden, die we analyseren volgens een interpretatiekader en valoriseren via een impactanalyse.

In het tweede projectjaar (2015-2016) gebruiken we de methodiek van teacher design teams om nieuwe didactische ontwerpen te maken en te valoriseren voor gepersonaliseerd leren met tablets, uitgaande van ontwerpvraagstukken. Hiervoor maken we gebruik van een ontwerpkader.

In het derde projectjaar (2016-2017) gaan we aan de slag met drie tabletscholen om de ontwikkelde methodieken toe te passen en tevens zicht te krijgen op drempels en randvoorwaarden bij implementatie (implementatiekader).

In de loop van het project dissemineren we tussentijdse en eindresultaten via publicaties, workshops, een projectwebsite. Het project wordt in 2017 afgerond met een studiedag  en een samenvattend handboek.

Project informatie

Projectpromotor:
Wouter Hustinx
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 810 Onderwijs, vorming, vervolmaking, omscholing
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
  • S 281 Computergesteund onderwijs
Startdatum – einddatum:
15/09/2014 -17/09/2017
Budget:
€ 119 150,00
Projectcode:
13/DWO/2014/IC/P071
VTE:
0,6 VTE
Medewerkers:
Hanne Rosius, Koen Vandenhoudt, Dorien Wassink

Contact

Wouter Hustinx
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 56 08