Picasso’s paradox

Evidence Based Practice (EBP) competenties vormen een steeds belangrijkere component van de hedendaagse bachelor verpleegkunde.

Onder invloed van de continue veranderingen in de medische wereld, dienen ook de verpleegkundige zorgprocedures regelmatig bijgewerkt te worden. Bachelor verpleegkundigen worden steeds vaker verantwoordelijk gesteld voor het up to date houden van zorgprocedures op hun afdeling. Een wetenschappelijke onderbouw van deze procedures is essentieel daarbij.

Wetenschap heeft in het voorbije decennium aanzienlijk meer aandacht gekregen in elke bachelor opleiding. De opleiding verpleegkunde heeft de moeilijke opdracht om in haar ‘professioneel’ gerichte bachelor toch voldoende aandacht te besteden aan de voorbereiding op een vervolgmaster. Dit wordt nog uitvergroot door de curriculumhervorming naar een vierjarige opleiding.

Anderzijds zijn wetenschappelijk denken, gebruik maken van wetenschappelijke literatuur en het toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk elementaire competenties die aan de basis liggen voor de toenemende functiedifferentiatie tussen de Bachelor verpleegkundige en de HBO5-verpleegkundige.

De huidige instroom studenten van de Bachelor Verpleegkunde bestaat voor een aanzienlijk deel uit studenten met een vooropleiding TSO (1516: 49%) en brugstudenten (1516: 11%). Voor deze studenten is EBP geen evidente materie. Om de studentenaantallen op peil te houden, dient de opleiding verpleegkunde deze studenten gepaste begeleiding te bieden in een vierjarig curriculum.

Naast een specifieke leerlijn EBP, is een integratie van deze materie noodzakelijk in alle onderdelen van het curriculum. Om dit te kunnen realiseren, is ondersteuning via blended learning noodzakelijk.

Dit project buigt zich over de onderzoeksvraag in welke mate blended learning studenten kan ondersteunen bij het bereiken

van EBP competenties in de nieuwe 4-jarige opleiding Bachelor verpleegkunde?

Project informatie

Projectpromotor:
Joep Grosemans
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 480 Organisatie van de gezondheidszorg
  • S 271 Vakdidaktiek
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 16/9/2018
Budget:
€27.338,00
Projectcode:
2/DWO/2016/HD/OP015
VTE:
0,20 VTE

Contact

Joep Grosemans
onderzoeker