Realisatie van flexibel afstandsonderwijs voor de cluster sociaal-methodisch werk

De opleiding Sociaal werk wil focussen op een traject in afstandsonderwijs, specifiek voor werkende studenten. De vormgeving van het programma moet worden geënt op de principes flexibel afstandsonderwijs, dit roept enkele belangrijke onderzoeksvragen op. Daarnaast ziet de opleiding een grote uitdaging in de professionalisering van lectoren. Indien je afstandsonderwijs wil inrichten, is het immers belangrijk dat de lectoren die dit zullen ontwerpen en hiermee aan de slag zullen gaan over de nodige competenties beschikken. Hiernaast is het ook belangrijk dat ze zich competent voelen. Een belangrijk gegeven binnen deze professionalisering is kennisdeling binnen het team. Hoe je dit vorm geeft en hoe je dit kan versterken is een vraag die we graag willen beantwoorden via deze pilot. De kennisdeling rond professionalisering is ook expliciet opgenomen binnen ons opleidingsbeleidsplan.

Het project buigt zich over de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat is een werkbaar onderwijskundig raamwerk voor PXL-opleidingen in flexibel afstandsonderwijs waarin maximale ontwikkelingskansen voor werk- en andere afstandsstudenten gegarandeerd worden?
  • Welke professionaliseringsnoden heeft het lectorenkorps om flexibel afstandsonderwijs te kunnen inrichten en hoe kunnen we hen doeltreffend professionaliseren?
  • Hoe ziet de concrete uitwerking van flexibel afstandsonderwijs voor de opleidingscluster ‘sociaal methodisch werken’ er best uit?

Project informatie

Projectpromotor:
Ingrid Mangelschots
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 210 Sociologie
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 16/9/2018
Budget:
€ 25.285,00
Projectcode:
9/DWO/2016/SD/OP019
VTE:
0,20 VTE
Medewerkers:

Mangelschots Ingrid