SMART online tool om trainingsbelasting binnen voetbal te kwantificeren en het trainingsproces te optimaliseren

Uit onderzoek blijkt dat het voor coaches van sporters vaak heel moeilijk is om de trainingsbelasting juist in te schatten. Meer concreet stellen coaches zich voor de aanvang van een (fysieke) training de vraag: “hoe intensief kan/moet mijn training zijn?”. Achteraf worden coaches geconfronteerd met de vraag: “was mijn training niet te intensief of was ze wel intensief genoeg? ”.

Om een trainingsplan op te stellen moet rekening gehouden worden met de trainingsdoelstellingen en moeten specifieke trainingsprincipes gerespecteerd worden. Een sporter moet blootgesteld worden aan een bepaalde trainingsbelasting, rekening houdend met de individuele belastbaarheid van de sporter. Meer concreet wil dit zeggen dat er een juist evenwicht moet gevonden worden tussen de belasting (wat van het lichaam gevraagd wordt) en de belastbaarheid (wat het lichaam aan kan). Als de trainingsbelasting steeds te laag is, blijven trainingseffecten uit. Als de trainingsbelasting daarentegen steeds te hoog is, kan dit leiden tot vermoeidheid, ziektes, overtraining en blessures.

Het opstellen van een trainingsplan is geen eenvoudige taak en hiervoor is de nodige kennis en ervaring vereist. Belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij het opstellen van een trainingsplan zijn (1) het systematisch verhogen van de trainingsbelasting, (2) een goede afwisseling tussen belasting en recuperatie voorzien en (3) zoveel mogelijk individualiseren van de training.

Voor een coach is het essentieel om te weten hoe goed een sporter de trainingsbelasting verwerkt en of hij/zij klaar is om opnieuw te presteren voor de volgende training of wedstrijd. Voor een goede sporter is een training van een bepaalde duur en intensiteit minder belastend dan voor een minder goed getrainde sporter. Bovendien zal het herstel van de minder goed getrainde sporter trager verlopen. Daarnaast spelen ook mentale en sociale factoren een belangrijke rol.

Binnen dit project zal een laagdrempelige en eenvoudige online tool ontwikkeld worden die coaches binnen het voetbal helpt om de trainingsbelasting beter in te schatten en die helpt bij het individualiseren van de trainingsintensiteit om zo een optimaal trainingsproces te garanderen.

Naast de eigenlijke ontwikkeling van de online tool zal een onderzoek gedaan worden naar het efficiënt gebruik ervan. Er zal onderzocht worden hoe coaches op een efficiënte manier gebruik kunnen maken van de gegenereerde data en coaches worden opgeleid om deze data zinvol om te zetten in de trainingspraktijk. Het doel van dit onderzoek is om een methode uit te werken om coaches die de tool gebruiken op te leiden en om zo de kwaliteit van hun trainingen te verhogen.

Project informatie

Projectpromotor:
Bart Gilis
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 273 Lichamelijke opleiding, motorische ontwikkeling, sport
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 15/9/2019
Budget:
€ 147.218
Projectcode:
13/DWO/2016/IC/P088
VTE:
1,80 VTE
Medewerkers:

Bart Gilis

Frederik Smolders

Bram Geers

Contact

Bart Gilis
onderzoeker