Virtual reality in het onderwijs: een realiteit

2016 is het jaar van de virtual reality! Virtual reality (VR) is een technologische ontwikkeling die recent zijn ingang vindt bij het grote publiek. Binnen Hogeschool PXL willen we sterk inzetten op authentiek onderwijs, alsook zijn we steeds mee met nieuwste (technologische) ontwikkelingen. Binnen dit onderzoek zoomen we in op VR en de didactische mogelijkheden binnen het onderwijs van Hogeschool PXL. Op deze manier willen we een pionier zijn binnen het Vlaamse onderwijslandschap.

Aangezien VR een relatief nieuwe en sterk groeiende technologie is, starten we het project met een grondige verkenning van de VR-wereld, zowel technisch als didactisch op basis van een literatuurstudie. Bijkomend gaan we ook op zoek naar good practices van VR binnen het onderwijs en zullen we op systematische manier gesprekken voeren met betrokken personen. Op die manier krijgen we een gefundeerd beeld over VR binnen het onderwijs, wat als basis dient voor onze pilots. Tijdens de pilots gaan we op zoek naar geschikte VR-toepassingen, die we vervolgens zullen inbrengen in de onderwijspraktijken binnen PXL-Healthcare, PXL-Education en de X-case. Belangrijk hierbij is de continue terugkoppeling door lectoren en studenten om zo de VR-setup te optimaliseren. Naast de implementatie en optimalisatie gaan we ook op zoek naar de effecten van VR binnen het onderwijs. Hiervoor zullen we gebruik maken van een experimentele opstelling met een test- en controlegroep. Afsluitend zullen de resultaten gedissemineerd worden. Hiervoor zullen we enerzijds gaan naar een praktische (online) publicatie met steekkaarten, anderzijds interne workshops inrichten en een bijdrage leveren tijdens een (inter)nationaal congres.

Project informatie

Projectpromotor:
Anne Appeltans
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 281 Computergesteund onderwijs
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 16/9/2018
Budget:
€ 75.499
Projectcode:
13/DWO/2016/IC/OI004
VTE:
1,20
Medewerkers:

Anne Appeltans

Simon Verbeke

Contact

Anne Appeltans
onderzoeker