@level2work

Het project @level2work is een samenwerking met verschillende instanties (VDAB, Agentschap Integratie & Inburgering, Galilei Employability, QNH en Hilda Martens) om hoogopgeleide nieuwkomers (HOA’s) te begeleiden in hun zoektocht naar werk op hun niveau. VDAB is lead partner.

Binnen het project verzorgt hogeschool PXL de loopbaanbegeleiding van de nieuwkomers op Limburgs niveau. Als er nood is aan het verwerven van bijkomende competenties in een hogeschool of universiteit, worden de HOA’s hierin begeleid. Er zijn een aantal vereisten om te kunnen instappen in het project:

•             Maximum 5 jaar in België verblijven

•             Land van herkomst is een land buiten de EU

•             Hoogopgeleid in land van herkomst (minimum bachelor niveau in het thuisland, al dan niet erkend in België)

Project informatie

Projectpromotor:
Wouter Hustinx
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
  • S 280 Volwassenenvorming, permanente vorming
Startdatum – einddatum:
01/07/2016-31/03/2018
Budget:
€ 60.250,48 euro
Projectcode:
DRD0ICI025
VTE:
0,769 VTE
Medewerkers:

Ellen Indekeu

Contact

Ellen Indekeu
onderzoeker