Het PXL Robotics Lab als enabler voor Rapid Drone Software Prototyping

 Rapid Drone Software Prototyping maakt het mogelijk om op korte tijd concrete praktische drone toepassingen te ontwikkelen. In eerdere projecten is er vanuit het werkveld reeds meerdere keren de vraag gekomen om ondersteuning hierbij te krijgen.

Het project zal starten met een literatuurstudie en exploratiefase. Er wordt onderzocht wat de state-of-the-art is binnen Rapid Robot Software Prototyping specifiek op het vlak van Drone Technology. Tegelijkertijd start de uitbouw van een community door bij bedrijven te polsen naar noden en mogelijke opportuniteiten. Deze community zal zorgen voor specifieke problemen en use cases, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een focusgroep. Hieruit zullen een of twee pilootprojecten voortvloeien, waarin de meerwaarde van Rapid Drone Software Prototyping aangetoond zal worden. Nadat de nodige expertise verworven is, wordt deze naar het werkveld, junior- en senior-collega's gedissemineerd.

Tijdens de literatuurstudie en technologische exploratie helpen 18 junior-collega's mee om bepaalde technologieën te implementeren in een concreet project of door kleinere specifieke onderwerpen te onderzoeken. Bij het uitwerken van de pilot(s) gaan 24 junior-collega's verschillende bijdragen leveren via 3 stages/bachelorproeven, 2 IT-projecten en verschillende I-Talent-opdrachten.

De beoogde resultaten zijn onder meer een Rapid Drone Software Prototyping kennisbank en een overzicht van de noden en opportuniteiten bij het werkveld. Uit het overzicht worden één of meerdere pilootprojecten geselecteerd om uit te werken. Tenslotte wordt de kennis gedissemineerd via een digitale flyer en een aantal workshops/seminaries.

Project informatie

Projectpromotor:
Tim Dupont
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
17/09/2018 – 20/09/2020
Budget:
€ 44.200
Projectcode:
4/DWO/2018/ID/FO025 + 4/DWO/2018/ID/FR025
VTE:
0,60 VTE
Medewerkers:

Tim Dupont

Contact

Tim Dupont
onderzoeker