Het praktisch toepassen van artificial intelligence in de context van humanoïde robottoepassingen

De Pepper robot is een humanoïde robot (een toestel met een menselijke vorm) die kan praten en bewegen als een echt persoon. Dit type robot vormt een nieuw opkomende technologie met vele mogelijkheden. Sinds eind 2016 is PXL in het bezit van een dergelijke robot.  Na het inschrijven van de robot in het geboorteregister van de stad Hasselt is er veel aandacht en ook enige commotie geweest rond deze technologie en de robot met naam Fran.

De Pepper robot is een knap stukje technologie. Deze robot, met zijn schattige ogen en levensechte bewegingen, doet je al snel vergeten dat je communiceert met een machine. De software- en sensortechnologie achter het toestel is echter nog niet overtuigend genoeg om concrete geloofwaardige toepassingen uit te werken. Daarvoor is een bijkomend perspectief van high-end softwaretechnologieën en de koppeling met externe hardware nodig.

Het herkennen van objecten/personen en het herkennen van woorden/zinnen zijn belangrijke aspecten bij het opzetten van een bruikbare applicatie.  Op dit moment zijn dergelijke features onvoldoende opgenomen in de onboard software van Pepper of een ander type robot. Het is essentieel om dit aspect verder uit te werken.

De technologie gebruikt voor het omzetten van spraak naar tekst en het interpreteren van tekst en data wordt Artificial Intelligence (AI) genoemd. Dit is een technologie waar PXL slechts beperkt ervaring mee heeft. Met dit project willen we een opstap nemen naar AI om dit vervolgens te integreren binnen het domein van humanoïde robots. Er zal dus zowel kennisopbouw zijn rond humanoïde robots als specifiek rond AI. Dat er voor AI een mooie toekomst weggelegd is bewijzen projecten zoals Google Home, Amazon Echo (met de Alexa bot) en Apple HomePod, maar ook zelfrijdende auto’s of vrachtwagens.

Het onderzoek start met een grondige studie, waarbij gezocht wordt naar geschikte AI technologieën. De hoofddoelstelling van dit project is het opbouwen van kennis en ervaring rond AI met een focus op toepassingen bruikbaar voor humanoïde robots.  Dit gebeurt door een selectie van bruikbare technologieën en het exploreren van mogelijke cases.

Project informatie

Projectpromotor:
Tim Dupont
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • P 176 Artificiële intelligentie
Startdatum – einddatum:
18/09/2017 – 16/09/2018
Budget:
€ 23.425,42
Projectcode:
4/DWO/2017/IT/PC006
VTE:
0,25 VTE
Medewerkers:

Tim Dupont

Contact

Tim Dupont
onderzoeker