ICT innovatie op maat van de kmo

Kleine ondernemingen hebben het moeilijk bij te blijven met een snel veranderende technologische wereld. Heel wat KMO’s proberen de gangbare evoluties te volgen, maar hebben vaak niet het budget noch de capaciteit om de mogelijkheden van nieuwe trends/technologieën te onderzoeken. Door het gebrek aan ICT kennis en ICT ervaring missen sommige bedrijven opportuniteiten zonder het zelf te beseffen.  

Het expertise centrum Smart ICT heeft een ruime kennis van hedendaagse ICT- toepassingen. De ervaring is niet gefocust op één bepaalde technologie. Zo is Smart ICT in staat bedrijven te ondersteunen en technisch te begeleiden in een snel groeiende ICT wereld. Ze kan bedrijven helpen een bredere kijk te geven op gangbare problematieken.

Log-IC (Logistics Intelligence Center) heeft reeds een 10-tal jaar ervaring in begeleiding van KMO’s in verschillende logistieke innovatietrajecten. Hierbij wordt steeds gebruik gemaakt van een goed onderbouwde methodologie die, mits aanpassingen, ook toegepast kan worden in andere sectoren zoals ICT.

Dit project vormt de brug tussen Smart ICT i.s.m. Log-IC en de KMO’s, met technische innovatie als hoofddoel. Het project heeft als doel het uitwerken van een methodologie die een KMO inzicht geeft in zijn ICT-gerelateerde noden. Het is een technisch advies op maat van de KMO. Het advies helpt het bedrijf correcte keuzes te maken, alert te zijn voor innovatie mogelijkheden, concurrentieel voordeel te bekomen en nieuwe technologieën te exploreren.  

“Wil innovatie echt succesvol zijn, dan moet een organisatie de organisatorische aspecten, juiste randvoorwaarden en processen creëren om innovatie te bewerkstelligen”

Project informatie

Projectpromotor:
Lode Van Hout
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 830 Bedrijfsbeheer, openbare administratie
  • P 175 Informatica, systeemtheorie
Startdatum – einddatum:
19/09/2016 - 16/09/2018
Budget:
€ 78.976
Projectcode:
4/DWO/2016/IT/P090
VTE:
1,00 VTE

Contact

Lode Van Hout
onderzoeker