Slimme retail, slimme(re) stad

De transformatie van de maatschappij waarbij globalisering, digitalisering maar tevens customer experience als belangrijke trends waargenomen worden, vormen tevens de uitdaging van de retailers vandaag. Een golf van informatie en vernieuwende digitale toepassingen sluipen het traditionele KMO-management van de retailer binnen. De vertaalslag naar haalbare, efficiënte en aanvaardbare (budgettaire) digitale professionalisering en investeringen is vaak een actieplan waar de retailer niet op zichzelf aan begint. Een stijgende trend in e-commerce omzetcijfers en de omgekeerde dalende trend instore winsten leiden vaak tot falingen en stopzettingen van de kleine retailers. Een rechtstreeks gevolg tot leegstand van panden in de binnenstad en verarming van stadskernen. Overheidsdiensten buigen het hoofd over stadskernversterking, citymarketing, stimulering retailers maar hebben onvoldoende expertise en tools om zich over deze problematiek te buigen.

Dit onderzoeksproject zal via het detecteren van innovatieve toepassingen en best practices op zowel digitaal/technisch ondersteunend vlak als een benchmarkstudie van centrumsteden in de Euregio, demo’s en roadshows opzetten ter inspiratie en ondersteuning van de retailers en beleidsmakers met als doel een slimme retailer, slimme(re) stad voor de consument van de toekomst.

Dit tweejarig onderzoeksproject is complementair opgesteld rond het multidisciplinair strategisch beleid voor de uitbouw van het thema smart cities en retailinnovatie.

Project informatie

Projectpromotor:
Steven Palmaers
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 250 Telecommunicatiesystemen
  • S 191 Marktstudie
Startdatum – einddatum:
19/09/2016-16/09/2018
Budget:
€ 123.175
Projectcode:
4/DWO/2016/IT/P092
VTE:
1,60 VTE
Medewerkers:

Hermien Raedts

Heidi Pex

Contact

Steven Palmaers
onderzoekshoofd