Effectiviteit van budget- en schuldhulpverlening

De erkende instellingen voor schuldbemiddeling boden eind 2013 aan ongeveer 66.000 gezinnen budget- en schuldhulpverlening, omgerekend twee procent van de Vlaamse gezinnen. Voor Limburg gaat het om 2,5% van de gezinnen (Bron: Vlaams Centrum Schuldenlast, 2015).  Tegelijk rees binnen de schuldhulpverlening in Limburg vanuit de vaststelling dat afbouw van budgetbeheer vaak moeizaam verloopt, de vraag in hoeverre de schuldhulpverlening mensen aanmoedigt zelf inzicht te verwerven in de oorzaken die aan hun hulpvraag voorafgaan en zelf actief bereidheid te tonen om oplossingsgericht te handelen  waardoor een geslaagde uitstroom in termen van maatschappelijke en/of economische herintegratie vergemakkelijkt wordt.

Onder impuls van BIZ (Budget InZicht) Limburg en in samenwerking met het LSO (het Limburgs Steunpunt OCMW’s) ontwikkelde Ken Sandeman, deeltijds praktijklector bij PXL-Social Work, een nieuwe methodiek die inzet op empowerment in schuldhulpverlening via autonomieversterking. Deze methodiek werd aan het werkveld voorgesteld in juni 2015.

Evaluatieonderzoek inzake deze methodiek van schuldhulpverlening bij verschillende Limburgse OCMW’s is de focus van dit project waarin we vier doelstellingen realiseren.

  1. Het uitvoeren van een SWOT-analyse waarbij zowel de methodiek als de evaluatietools binnen de methodiek geëvalueerd worden
  2. De methodiek inclusief evaluatietools verbeteren op basis van de verbetersuggesties die voortvloeien  uit de SWOT-analyse
  3. Het realiseren van doorgedreven kennisverspreiding aangaande de verbeterde methodiek in de sector
  4.  Het bevorderen van de implementatie van de verbeterde methodiek in de sector

De baten van het project zijn drieledig. Een op effectiviteit getoetste en waar nodig verbeterde methodiek die na de projectduur in het werkveld blijvend kan gebruikt worden, zal het belangrijkste resultaat zijn van dit project. Bijkomend zal dit project een langdurige samenwerking tussen VCS en PXL Social Work Research initiëren. De probleemstelling van dit project conformeert bovendien volledig aan het nieuwe onderzoekselan binnen sociaal werk waarbij  het meten van effectiviteit van interventies met het oog op transparantie en lering uit cijfers trekken, aan belang toeneemt. 

Project informatie

Projectpromotor:
Inge Pasteels
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 - 15/9/2019
Budget:
€ 90.159
Projectcode:
9/DWO/2016/SW/P086
VTE:
0,90 VTE
Medewerkers:

Michiel Massart

Contact

Inge Pasteels
coördinator