Innovatief omgaan met agressie

Het thema “omgaan met agressie op de werkvloer” is, zoals bij veel dienstverlenende sectoren (zoals: de retail, horeca, publieke sector o.m. politie en justitie, mutualiteiten, vakbonden, …),  ook  een belangrijk aandachtspunt voor de zorgsector. Veel zorgorganisaties zetten dan ook in op training en vorming van de medewerkers om deze op een goede manier te leren omgaan met agressie op de werkvloer. Echter stelt men vast dat deze opleidingen vaak te algemeen zijn van opzet, weinig flexibel in tijd en eerder plaatsgebonden zijn. Er is m.a.w. nood aan een nieuwe dienstverlening die rekening houdt met deze variabelen.

Doel van het project

De doelstelling van dit project is werknemers beter te wapenen tegen agressie op de werkvloer, zodoende hun welzijn op het werk te verhogen en eventuele uitstroom uit de sector te voorkomen, en dit door het gebruik van “Technology Enhanced Learning” (TEL) – toepassingen. De nieuw te ontwikkelen dienstverlening met een TEL-toepassing moet:

             een maatgerichte aanpak mogelijk maken met een sterke context- en tijdsgebonden flexibiliteit. De gebruikte techniek moet een opleiding op elk moment (anytime) en binnen diverse contexten (anywhere) mogelijk kunnen maken, eventueel gekoppeld aan een leercurve voor de (toekomstige) werknemers;

             reële situaties van agressie zichtbaar en ‘beleefbaar’ maken;

             uitdagend, innovatief en aantrekkelijk zijn als werkvorm, ook ter inspiratie voor andere  dienstverlenende sectoren;

             een kostenbesparing betekenen op de jaarlijkse opleidingsinspanningen van de (zorg)organisaties.

Deze website kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen. Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be

Project informatie

Projectpromotor:
Jean Pierre Boons (POM)
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
1/1/2020 - 30/11/2020
Budget:
70.007,00 euro
Projectcode:
2/DWO/2020/HC/I057
VTE:
0,25
Medewerkers:

Eric Lodewyckx