Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

In de kijker

Informatie coronavirus

30/11/2020

In tijden van corona komen heel wat vragen op ons af. We bundelen de vragen in deze rubriek zodat we jullie goed kunnen informeren over hoe onze hogeschool hiermee omgaat en welke stappen ondernomen werden om een veilige fase van onderwijs te kunnen organiseren.

Vanaf maandag 30 november 2020 gelden binnen code rood enkele bijsturingen voor de organisatie van het onderwijs en de examens, zowel voor het dag- als het avondonderwijs. Zo kunnen we opnieuw praktijkgericht onderwijs en - prioritair voor eerstejaars - campusmomenten organiseren. 

Lees hier hoe het leven op de campus eruit ziet in de verschillende kleurcodes.

Heb je vragen of bemerkingen? Dan kan je hiervoor terecht bij:

 

FAQ lessen & examens

 • Hoe ziet het onderwijs er nu uit?

  Online onderwijs blijft de norm voor het hoger onderwijs. Vanaf 30 november 2020 zijn wel meer uitzonderingen mogelijk.

  Alle studenten, dus zowel eerste- als ouderejaars, ook buiten de zorg- en kunstopleidingen kunnen namelijk onder strikte voorwaarden terug praktijkgericht onderwijs on campus volgen. Onder praktijkgericht onderwijs verstaan we binnen Hogeschool PXL werkcolleges, praktijkzittingen, responsiecolleges, vaardigheidstrainingen, ateliers, labo's en oefeningen.

  Dit praktijkgericht onderwijs kan enkel mits het respecteren van een maximum bezettingsgraad van 1 op 5. Dit wil zeggen dat maximum één vijfde van de capaciteit van een lokaal gebruikt mag worden. Voor practica in zeer kleine groepen (maximum vier personen) blijft de bezettingsgraad 1 op 1.

  Hoe een en ander er voor jou concreet uitziet, wordt door je opleiding uitgewerkt en gecommuniceerd.

  Uiteraard blijven steeds de veiligheidsafspraken strikt gelden: mondmaskerplicht en social distancing blijven fundamenteel.

  Bijzondere aandacht blijft ook uitgaan naar onze eerstejaarsstudenten.

 • Hoe zit het met mijn stage of werkplekleren?

  Voor stages en het werkplekleren blijven we de richtlijnen volgen van de betrokken sector, bedrijf of organisatie. Hierover worden afspraken gemaakt met de betrokken stagegevers of werkplekken.

  Enkel als je zelf risicopatiënt bent of een gezinslid behoort tot de risicopatiënten, kan je uitzonderlijk de toestemming krijgen om je stage of werkplekleren niet verder te zetten in het bedrijf of de organisatie. Je opleiding zoekt dan voor jou een oplossing op maat. Dit kan een vervangopdracht, een uitgestelde zittijd of een andere oplossing op maat zijn. Om deze afwezigheid te staven, dien je te beschikken over een attest van je behandelend geneesheer.

 • Kan ik nog op de campus komen studeren, werken?

  Voor een beperkte groep studenten die in een moeilijke thuissituatie zitten en daardoor in de onmogelijkheid zijn om thuis te studeren, online de lessen te volgen of examens af te leggen, voorzien we een beperkt aantal studieplekken - examenplekken met de nodige aandacht voor social distancing en hygiëne. Je kan hiervoor een aanvraag doen via socialedienst@pxl.be om uitzonderlijk on campus te kunnen studeren, online les te volgen of online examens af te leggen.

  We zijn begaan met het welbevinden van onze studenten en communiceren daarom regelmatig over initiatieven hieromtrent. Je wordt hierover geïnformeerd via onze website van studentenbegeleiding! Bovenaan vind je daar ook de contactgegevens van alle studentenbegeleiders.

 

FAQ begeleiding & diensten

 • Ik heb of kom in financiële problemen vanwege het coronavirus. Wat kan ik doen?

  Indien je financiële problemen hebt vanwege het coronavirus of omwille van andere redenen, mag je contact opnemen met de sociale dienst van de hogeschool via socialedienst@pxl.be. Je kan hen ook telefonisch contacteren op het nummer 011 77 58 40 of via Microsoft Teams. Je kan online een afspraak maken met een van de medewerkers via www.pxl.be/socialedienst. Zij kunnen je verder helpen met eventuele tussenkomsten in je studiekosten en samen met jou bekijken welke opties er zijn. Indien je vragen hebt over je kinderbijslag, je studietoelage of je studentenjob mag je hen ook contacteren. Bekijk ook zeker de Facebookpagina van de studentenvoorzieningen voor meer info (STUVO PXL).

 • Kan ik leerkrediet terugvorderen omwille van corona?

  Ja, je kan je leerkrediet terugkrijgen omwille van corona voor academiejaar 2019-2020. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • Het moet gaan om een opleidingsonderdeel waarvan minstens een deel van de onderwijsactiviteit na 9 maart 2020 viel.
  • Je bent na deelname aan je laatste examenkans niet geslaagd. Dit betekent dat wanneer een herexamen werd georganiseerd, je hieraan moet hebben deelgenomen.
  • Je verklaart dat je je in een overmachtssituatie bevond door Covid-19.

  De Vlaamse overheid heeft een webformulier uitgewerkt waarin je dit leerkrediet kan terugvragen. Dat webformulier vind je hier terug.

  LET OP: je kan enkel leerkrediet terugvragen voor opleidingsonderdelen waarvoor je een cijfer (een tekort) op je puntenblad van de tweede zittijd hebt staan.

  Je moet zelf optellen hoeveel studiepunten je vakken van het tweede semester hadden en voor hoeveel van die studiepunten je niet geslaagd was.
  Voorbeeld: in het tweede semester nam ik de volgende vakken op: een vak van vijf studiepunten, twee vakken van drie studiepunten en drie vakken van zes studiepunten. Ik nam dus 29 studiepunten op (5+3+3+6+6+6). Ik was enkel geslaagd op het vak van vijf studiepunten en één vak van zes studiepunten. Samengeteld ben je dus geslaagd op 11 studiepunten. Je kan dus enkel 18 studiepunten terugvragen (29-11 = 18). Vraag geen studiepunten van het eerste semester terug!

  Meer informatie kan je hier vinden.

 

FAQ veiligheid & welzijn

 • Wanneer moet ik een mondmasker dragen?

  Wanneer je uitzonderlijk in onze gebouwen bent, draag je steeds een mondmasker.

   

   

 • Welke basisregels gelden hoe dan ook, ongeacht het pandemieniveau?

  Wanneer je uitzonderlijk in onze gebouwen bent, respecteer je volgende basisregels:

  • Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen bij het betreden van de gebouwen en buiten op de campus wanneer social distancing niet mogelijk is. Enkel gezeten en met een afstand van 1,5 meter kan het mondmasker afgezet worden.
  • We respecteren de social distancing van 1,5 meter ten opzichte van anderen.
  • We zorgen voor een goede handhygiëne.

  De gebouwen op elke campus zijn voorzien van de nodige preventie-info en -middelen. Op elke campus staat een automaat gevuld met ontsmettingsmiddelen en mondmaskers.

  Gezondheidsrisico's zijn nooit uit te sluiten. Daarom rekenen we op de verantwoordelijkheidszin van iedereen individueel om zelf in te staan voor de veiligheid van jezelf en anderen, en het opvolgen van de geldende adviezen.

  Bij aankomst op de campus rekenen we erop dat je rechtstreeks naar je leslokaal gaat. In de gebouwen zijn looproutes van toepassing. Hou steeds rechts aan (in gangen, liften, ...) bij kruisende looproutes.

  Sta mee in voor de maximale verluchting van de lokalen en de ontsmetting van je werkplek.

 • Wat is de procedure in geval van een mogelijke Covid-19 besmetting?

  Je bent thuis, je wordt ziek en vertoont één of meer symptomen van Covid-19 (acute koorts, hoest, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, soms diarree).

  Wat moet je doen?

  • Je blijft thuis en neemt contact op met je huisarts.
  • Je volgt de richtlijnen van de huisarts (mogelijke test en quarantaine) op.
  • Je verwittigt het secretariaat van je departement.
  • Je wettigt je afwezigheid via Mijn PXL (richtlijnen op Blackboard).

  Je wordt ziek op de campus en vertoont één of meer symptomen van Covid-19.

  Wat moet je doen?

  • Je verwittigt het secretariaat van je departement.
  • Ofwel verlaat je de campus, ofwel word je afgezonderd in een aparte ruimte tot iemand je komt ophalen. Vermijd nodeloos contact.
  • Je neemt contact op met de huisarts en volgt de richtlijnen van de huisarts (mogelijke test en quarantaine).
  • Je verwittigt het secretariaat van je departement.
  • Je wettigt je afwezigheid via Mijn PXL (richtlijnen op Blackboard).

  Je test positief op Covid-19.

  Wat moet je doen?

  • Je verwittigt het secretariaat van je departement. Als je positief testte, moet je in isolatie voor een periode van minstens zeven dagen. Dit betekent dat campusrijke lessen en zelfstandig werk niet mogelijk zijn gedurende deze zeven dagen.
  • De huisarts informeert in geval van besmetting de contactopspoorders, die op hun beurt ook de hogeschool zullen contacteren.
  • Je krijgt een attest om je afwezigheid te wettigen. Je registreert je afwezigheid via Mijn PXL.
  • Maak alvast een oplijsting / agenda met wie je contact gehad hebt (zowel binnen als buiten de hogeschool) gedurende de afgelopen week.

  Wat doen wij?

  • Het secretariaat brengt de directie op de hoogte via mail (corona@pxl.be) met vermelding van je naam, telefoonnummer, geboortedatum en opleiding. Deze info blijft vertrouwelijk.
  • De opleiding brengt de hoogrisicocontacten met medestudenten in kaart. Afhankelijk van het resultaat van de bevraging zal de opleiding de betrokken hoog-/laagrisicocontacten informeren omtrent de te nemen maatregelen.
  • Een hoogrisicocontact duurde langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand zonder een voldoende beschermend mondmasker.

  Je had nauw contact (hoog risico) met iemand die besmet is.

  Wat doen wij?

  • We brengen je op de hoogte van het hoogrisicocontact binnen de hogeschool met de vraag de hogeschool te verlaten, naar huis te gaan en contact op te nemen met je huisarts.

  Wat moet je doen?

  • Je neemt contact op met je huisarts met de melding van een hoogrisicocontact met een besmet persoon en volgt diens adviezen en richtlijnen op (vermoedelijk test en quarantaine).
  • Je brengt het secretariaat van je departement op de hoogte en uploadt het attest van quarantaine en/of het ziekteattest via Mijn PXL.
  • Volg verder de adviezen en richtlijnen van de huisarts.

  BELANGRIJK

  • Het is essentieel dat je alle nodige attesten uploadt via Mijn PXL: attest quarantaine, attest negatieve test, attest positieve test.
  • Indien er na een hoogrisicocontact geen attesten van de arts aanwezig zijn, blijft de quarantaine gelden en wordt je de toegang tot de campus ontzegd.
 • Wat zijn hoog- versus laagrisicocontacten?

  In functie van het risico op besmetting worden contacten opgedeeld in twee groepen: hoogrisicocontacten of nauwe contacten.

  Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als 'hoog' beschouwd:

  • Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van minder dan 1,5 meter ('face to face'), bijvoorbeeld in een gesprek.
  • Een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde kamer / gesloten omgeving was met een Covid-19 patiënt, waarbij niet steeds een afstand van 1,5 meter gerespecteerd werd en/of waarbij voorwerpen gedeeld werden.
  • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een Covid-19 patiënt.
  • Een persoon die in direct contact geweest is met excreties of lichaamsvloeistoffen van een Covid-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz.
  • Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een Covid-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt. In een vliegtuig ook bemanningsleden die dienst doen in de sectie van het vliegtuig waar het geval zat. Indien de ernst van de symptomen of de verplaatsing van de patiënt in het vliegtuig wijst op een mogelijk grotere blootstelling, kunnen passagiers die in hetzelfde compartiment zaten of alle passagiers in het vliegtuig beschouwd worden als hoogrisicocontacten (beoordeling door de dienst Infesctieziektenbestrijding).
  • Een reiziger die terugkeert uit een rode of oranje zone.

  Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als 'laag' beschouwd:

  • Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een Covid-19 patiënt binnen een afstand van 1,5 meter ('face to face').
  • Een persoon die zich in dezelfde kamer / gesloten omgeving bevond met een Covid-19 patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter was.
 • Wat als ik zelf een risicopatiënt ben? Of een van mijn gezinsleden?

  De lijst van risicogroepen voor volwassenen vind je hier.

  Studenten die tot de risicogroep behoren, bespreken met hun behandelend arts of zij kunnen deelnemen aan de stages en/of fysieke lessen op de campus.

  GEES geeft aan dat het samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school. Indien de arts anders oordeelt, kan een attest van deze arts gevraagd worden.

 • Wat doe ik als mijn familieleden positief testten?

  Het is de huisarts die je dan desgevallend in quarantaine plaatst.

 • Worden de leslokalen voldoende verlucht?

  De lessen worden georganiseerd in blokken van maximum twee uur waarna studenten en personeelsleden instaan voor de maximale verluchting van de lokalen. In lokalen met mechanische ventilatie wordt deze maximaal ingesteld en toegepast. In andere lokalen zonder mechanische verluchting raden we aan maximaal de (kip)ramen / deuren open te zetten vóór, eventueel tijdens en ook na de lesactiviteiten.

FAQ buitenland

 • Naar het buitenland in semester 2?

  Je hebt je kandidaat gesteld om in semester 2 naar het buitenland te gaan? Voor semester 2 zullen de volgende richtlijnen gehanteerd worden.

  Europa

  Voor studenten die binnen Europa op buitenlandse stage / studie willen gaan, hanteren we dezelfde werkwijze als in semester 1. Reizen voor stage of studie binnen Europa blijft mogelijk, met in acht name van de quarantainemaatregelen, de inreisvoorwaarden van het gastland, de reisvoorwaarden van België en de voorwaarden van de stageplaats / gastuniversiteit.

  Een overzicht van de voorwaarden per land of regio vind je op de website van buitenlandse zaken.

  Voor de 'oranje' regio’s is verhoogde waakzaamheid van toepassing. Voor 'rode' regio’s is er een verplichte coronatest en quarantaine na terugkeer. Daarnaast zijn er in sommige landen inreisbeperkingen (voor Belgen), zoals bijvoorbeeld verplichte quarantaine na aankomst in de UK, Finland, Estland, … Jouw gastinstelling kan je dan advies geven over hoe ze je in deze periode kunnen ondersteunen. Voor bepaalde landen is er een volledig inreisverbod voor toeristen (uit België), maar niet noodzakelijk voor studenten. Jouw departementaal coördinator internationalisering zal je contacteren om de specifieke voorwaarden voor jouw bestemming te bespreken. Zorg zelf ook dat je de informatie van het gastland goed raadpleegt (via buitenlandse zaken), de nodige documenten in orde brengt en de voorwaarden naleeft.

  Daarnaast kan je ook interessante info vinden op https://reopen.europa.eu/nl, waar per land meer staat dan enkel de (in)reisvoorwaarden.

  Buiten Europa

  Voor studenten die een aanvraag ingediend hebben om buiten Europa op stage te gaan, is het huidige reisadvies jammer genoeg negatief ('ten zeerste afgeraden' voor de VS, Zuid-Afrika, Cambodja, Vietnam, Ethiopië, Ghana, Gambia, Ecuador). Heel wat grenzen zijn op dit moment gesloten en voor de meeste landen kan je nu geen visum aanvragen.

  We willen opties open houden, maar het is zeker aangewezen om rekening te houden met een plan B, eventueel binnen Europa.

  Gezien voor reizen buiten Europa het aanvragen van paspoorten en visa, tickets, inentingen, ... ruim op voorhand moet gebeuren, zal voor de Zuid-stages op de volgende momenten een beslissing genomen worden volgens het reisadvies op dat moment:

  • 15 november voor studenten die in februari vertrekken
  • 15 december voor studenten die in maart vertrekken
  • 15 januari voor studenten die in april vertrekken
  • 15 februari voor studenten die in mei vertrekken.

  Voor de stages naar de Verenigde Staten wordt de situatie op 5 januari 2021 bekeken.

 • Kan ik nog naar het buitenland gaan voor mijn studies of stage?

  De buitenlandse stages en studieperiodes binnen Europa kunnen terug aangevat worden. Hierbij moet steeds rekening gehouden worden met de inreisvoorwaarden van het gastland, de reisvoorwaarden van België en de situatie aan de hogeschool / universiteit / organisatie waar je les zal volgen / stage zal lopen.

  Een overzicht van de voorwaarden per land of per regio vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

  De rode, oranje en groene regio's vind je hier in kaart gebracht.

  Inreisvoorwaarden en andere coronamaatregelen per land vind je hier.

  Voor de 'oranje' regio's is verhoogde waakzaamheid van toepassing. Voor 'rode' regio's is er een verplichte coronatest en quarantaine na terugkeer.

  In sommige landen zijn inreisbeperkingen (voor Belgen) van toepassing, zoals bijvoorbeeld verplichte quarantaine na aankomst in het Verenigd Koninkrijk, Finland, Estland, enz. Voor bepaalde landen is er een volledig inreisverbod voor toeristen (uit België), maar niet voor studenten gezien onderwijs een essentiële verplaatsing is. Zorg zelf dat je de informatie van het gastland goed raadpleegt, de nodige documenten in orde brengt en de voorwaarden naleeft. Houd er ook rekening mee dat de situatie voortdurend verandert.

  We adviseren je bovendien om zo coronaveilig mogelijk te reizen. Zo is bijvoorbeeld reizen met de wagen meer aanbevolen dan vliegen.

 • Kan ik naar België komen voor onderwijs?

  Studenten en personeelsleden uit buurlanden (pendelaars) mogen naar België komen om te studeren / les te geven. Onderwijs geldt hierbij als een essentiële verplaatsing. Ook studenten en personeelsleden die in een rode zone in een buurland wonen. Zij zijn hierbij niet onderworpen aan de quarantainemaatregelen. Lees hier meer.

  Ook studenten uit een rode of oranje zone in het buitenland die in België zullen verblijven, mogen naar België komen om te studeren, in het bijzonder Erasmusstudenten, om dezelfde reden dat onderwijs een essentiële verplaatsing is. Zij zijn anders dan pendelaars wel onderworpen aan de quarantaineplicht.

 • Wat moet ik doen als ik terugkeer uit een oranje of rode zone?

  Breng je opleiding op de hoogte als je recent terugkwam van een verblijf in een oranje of rode zone. Hier vind je een duidelijk overzicht van landen en zones en de daaraan verbonden kleurcode.

FAQ algemeen

 

Contactpersonen

{this.field(title)}

Gerrit Schuermans


+32 11 77 55 16

+32 497 97 92 61

gerrit.schuermans@pxl.be
{this.field(title)}

Greet Jegers


+32 11 77 55 21

+32 498 41 22 30

greet.jegers@pxl.be
{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 55

ben.lambrechts@pxl.be