Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Studentenbegeleiding

Hogeschool PXL staat garant voor een goed uitgebouwde studentenbegeleiding.
Er staat een team van professionele medewerkers klaar voor al jouw vragen en/of zorgen. 

Neem contact op met je studentenondersteuner, trajectbegeleider of ombudspersoon via deze CONTACTGEGEVENS

Hogeschool PXL kiest voor een integrale begeleiding. We hebben oog voor de psychosociale ondersteuning enerzijds en de studieloopbaanbegeleiding anderzijds. Deze begeleiding mag gezien worden als een totaalbegeleiding, op drie verschillende niveaus:

  • Op niveau 0 situeert zich de begeleiding in de opleiding door lectoren, coördinator, opleidingshoofd en departementshoofd. Door de dagdagelijkse begeleiding en coaching door de lectoren in de opleiding (met authentieke uitdagingen, ondersteuning via ICT, goede feedback door de lectoren…) worden de ontwikkelingskansen van de studenten vergroot. Hierdoor vormt de nulde lijn de basis van ons begeleidingsmodel, waar alles op verder bouwt.
  • Op niveau 1 hebben we de eerstelijnsbegeleiding in de studentpoints, waar we de trajectbegeleiders, de studentenondersteuners, zorgbegeleiders en de ombudsen vinden. Deze begeleiding is verbonden aan de opleidingen en departementen. Anderzijds hebben we de eerstelijnsbegeleiding op centraal niveau zoals dienst studievoortgang, sociale dienst, hogeschoolbrede trainingen.
  • Op niveau 2 hebben we de tweedelijnsbegeleiding, dit is gespecialiseerde begeleiding. Zo is er de samenwerking met een eerstelijnspsycholoog voor wat betreft psychologische begeleiding. We verwijzen ook door naar gespecialiseerde externe instanties voor psychosociale begeleiding en psychotherapie. Daarnaast werken we actief samen met andere externe partners zoals VDAB, Randstad…

Daarnaast is de begeleiding integraal omdat ze door loopt tijdens alle fasen van de studieloopbaan van de student. De begeleiding start reeds bij de instap en voor de effectieve inschrijving van de student door middel van het informeren tijdens infodagen, SID-IN,  het aanbod van introductiecursussen en loopt door tijdens de instroombegeleiding bij de start van de opleiding, tijdens de doorstroom- en uitstroomfase.

De lift aan de zijkant van de figuur drukt uit dat er beweging is tussen de verschillende niveaus van ons Student Support Model. Enerzijds omdat de verschillende betrokken actoren nauw samenwerken, anderzijds omdat zij de student helpen de beweging maken tussen de verschillende lijnen (warme overdracht). De pijlen in 2 richtingen drukken uit dat studenten niet enkel stijgen in het Student Support Model, wanneer hun noden uitbreiden of specifieker worden. Het is zeker zo belangrijk om hun te helpen dalen naar het voorgaande niveau van zodra ze daar klaar voor zijn.

Via onze studentenbegeleiding bieden we een ruggensteun voor onze studenten op elk moment van hun studieloopbaan. Hierdoor stimuleren we hun persoonlijke ontwikkeling en helpen we hen mee vormen tot eXellente professionals die bij afstuderen de X-factor bezitten.

Klik voor meer informatie op het filmpje:

MEER INFORMATIE

  • Meer informatie over studentenbegeleiding in de graduaatsopleidingen kan je vinden in deze folder.
  • Meer informatie over studentenbegeleiding in de bacheloropleidingen kan je vinden in deze folder.

Contactpersonen

{this.field(title)}

Heidi Croes


directeur Onderwijs & Student

+32 11 77 58 01

+32 495 26 47 27

heidi.croes@pxl.be
{this.field(title)}

Anneleen Huisman


coördinator studieloopbaanbegeleiding

+32 11 77 58 64

+32 478 80 50 72

anneleen.huisman@pxl.be
{this.field(title)}

Sofie Leekens


Coördinator studentenondersteuning, zorg en diversiteit

+32 11 77 57 73

+32 494 87 80 58

sofie.leekens@pxl.be
{this.field(title)}

Paulien Haesen


Stafmedewerker Directie onderwijs en studentenbeleid

+32 11 77 58 65

Paulien.Haesen@PXL.BE
{this.field(title)}

Janne Deferme


Studentenbegeleiding & studievoortgang

janne.deferme@pxl.be