In de kijker

Informatie coronavirus

19/10/2020

In tijden van corona komen heel wat vragen op ons af. We bundelen de vragen in deze rubriek zodat we jullie goed kunnen informeren over hoe onze hogeschool hiermee omgaat en welke stappen ondernomen werden om een veilige fase van contactrijk hybride onderwijs in code oranje te kunnen organiseren.

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen die op vrijdag 16 oktober 2020 werd aangekondigd om Covid-19 verder in te dijken en gezien het stijgend aantal coronagevallen in onze samenleving, nemen we als hogeschool ook onze verantwoordelijkheid. Daarom schakelen we voor ieders veiligheid van code geel naar code oranje. Dit geldt zowel voor ons onderwijs (inclusief avondonderwijs en levenslang leren) als voor ons onderzoek. We blijven nauw contact houden met de lokale coronacel onder leiding van de burgemeester en blijven ook de beslissingen van de federale overheid op de voet volgen.

Lees hier hoe het leven op de campus eruit ziet in code oranje.

We werken momenteel aan een updat van deze FAQ naar aanleiding van de schakeling naar code oranje.

Heb je toch nog vragen of bemerkingen? Dan kan je hiervoor terecht bij:

FAQ lessen & examens

 • Krijg ik na 21 september 2020 terug les op de campus?

  We streven vanaf 21 september 2020 naar een normalisering van de onderwijsactiviteiten en het campusleven. Ons hybride onderwijsmodel maakt het mogelijk om ons op een stabiele manier aan te passen aan de golfbewegingen van het virus. We zetten in op een combinatie van online lessen, on campus lessen, werkplekleren en/of een combinatie van bovenstaande. On campus steeds met respect voor de regels van social distancing en hygiëne.

  Dit hybride onderwijs zal indien nodig evolueren met de fase waarin de pandemie zich bevindt.

  Je opleiding / departement zal hierover communiceren.

  We starten het academiejaar in code geel. Dit wil zeggen dat iedereen op de campus contactonderwijs kan meemaken, maar niet allemaal op hetzelfde moment. We dienen rekening te houden met een maximale bezetting van 75 % van het aantal studenten op de campus. Dit realiseren we door een spreiding van de aanwezigheden op de campus en een combinatie van online en on campus onderwijs.

 • Wat indien ik vanaf 21 september 2020 niet naar de campus kan of wil komen voor geplande onderwijsactiviteiten?

  Enkel als je zelf risicopatiënt bent of een gezinslid behoort tot de risicopatiënten, kan je na voorleggen van de nodige attesten uitzonderlijk de toestemming krijgen om je onderwijsactiviteiten niet 'on campus' verder te zetten. Je opleiding zoekt dan voor jou een oplossing op maat. Dit kan online les zijn, een vervangopdracht of een andere oplossing op maat.

  Om deze afwezigheid te staven, dien je te beschikken over een attest van je behandelend geneesheer.

  De lijst van risicogroepen voor volwassenen vind je hier.

 • Hoe en wanneer kan ik mijn stage of werkplekleren terug aanvatten?

  Vanaf 21 september 2020 starten we ook het werkplekleren en de stages terug op. Dit gebeurt in overleg met het bedrijf of de organisatie en je opleiding, en we volgen hierbij de richtlijnen en veiligheidsmaatregelen die gelden voor de betreffende sector / organisatie.

  De concrete startdatum wordt gecommuniceerd door je opleiding.

 • Wat als ik mijn stage of werkplekleren niet kan of wens verder te zetten?

  Enkel als je zelf risicopatiënt bent of een gezinslid behoort tot de risicopatiënten, kan je uitzonderlijk de toestemming krijgen om je stage of werkplekleren niet verder te zetten in het bedrijf of de organisatie. Je opleiding zoekt dan voor jou een oplossing op maat. Dit kan een vervangopdracht, een uitgestelde zittijd of een andere oplossing op maat zijn.

  Om deze afwezigheid te staven, dien je te beschikken over een attest van je behandelend geneesheer.

 

FAQ begeleiding & diensten

 • Ik heb of kom in financiële problemen vanwege het coronavirus. Wat kan ik doen?

  Indien je financiële problemen hebt vanwege het coronavirus of omwille van andere redenen, mag je contact opnemen met de sociale dienst van de hogeschool via socialedienst@pxl.be. Je kan hen ook telefonisch contacteren op het nummer 011 77 58 40 of via Microsoft Teams. Je kan online een afspraak maken met een van de medewerkers via www.pxl.be/socialedienst. Zij kunnen je verder helpen met eventuele tussenkomsten in je studiekosten en samen met jou bekijken welke opties er zijn. Indien je vragen hebt over je kinderbijslag, je studietoelage of je studentenjob mag je hen ook contacteren. Bekijk ook zeker de Facebookpagina van de studentenvoorzieningen voor meer info (STUVO PXL).

 • Ik voel me niet zo goed in mijn vel in deze coronatijden. Wat kan ik doen?

  Ongewone omstandigheden zorgen voor heel wat gevoelens bij mensen. Corona zorgt er op dit moment voor dat we de dingen wat anders moeten aanpakken dan voorheen. Als je hier last van hebt of je voelt je om andere redenen niet goed in je vel, kan je zeker terecht bij de studentenondersteuner van jouw opleiding. Zij werken op dit moment op de campus, online (Skype, Microsoft Teams, ...) en via de telefoon. Hun contactgegevens vind je per studentpoint via www.pxl.be/contact onder de rubriek 'Onze Studentpoints'. Bij de studentenondersteuner kan je terecht voor individuele begeleiding. Hij/zij kan je ook informeren over ons groepsaanbod (faalangst, assertiviteit, ...) als je daar vraag naar zou hebben. Het begeleidingsteam van Hogeschool PXL staat voor je klaar om te ondersteunen waar mogelijk!

 • Ik heb wat moeite om de juiste studiemethode te vinden. Wie kan mij helpen?

  Individuele ondersteuning rond studievaardigheden kan je steeds krijgen bij de studentenondersteuner van je opleiding. Zij werken op de campus, online (Skype, Microsoft Teams, mail, ...) en telefonisch. Hun contactgegevens vind je per studentpoint op www.pxl.be/contact onder de rubriek 'Onze Studentpoints'.

  Via onze leerateliers is er ook begeleiding rond studievaardigheden (plannen, leerstof verwerken, ...) in kleine groep mogelijk. Je kan het aanbod bekijken in EPOS. Is het leeratelier dat je wilde volgen niet meer ingepland de komende tijd? Neem dan contact op met de studycoach die het leeratelier geeft (naam en mailadres vind je telkens per leeratelier in EPOS) en dan bekijken ze of ze jou via een andere weg verder kunnen helpen.

 • Kan ik leerkrediet terugvorderen omwille van corona?

  Ja, je kan je leerkrediet terugkrijgen omwille van corona. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • Het moet gaan om een opleidingsonderdeel waarvan minstens een deel van de onderwijsactiviteit na 9 maart 2020 viel.
  • Je bent na deelname aan je laatste examenkans niet geslaagd. Dit betekent dat wanneer een herexamen werd georganiseerd, je hieraan moet hebben deelgenomen.
  • Je verklaart dat je je in een overmachtssituatie bevond door Covid-19.

  De Vlaamse overheid heeft een webformulier uitgewerkt waarin je dit leerkrediet kan terugvragen. Dat webformulier vind je hier terug.

  LET OP: je kan enkel leerkrediet terugvragen voor opleidingsonderdelen waarvoor je een cijfer (een tekort) op je puntenblad van de tweede zittijd hebt staan.

  Je moet zelf optellen hoeveel studiepunten je vakken van het tweede semester hadden en voor hoeveel van die studiepunten je niet geslaagd was.
  Voorbeeld: in het tweede semester nam ik de volgende vakken op: een vak van vijf studiepunten, twee vakken van drie studiepunten en drie vakken van zes studiepunten. Ik nam dus 29 studiepunten op (5+3+3+6+6+6). Ik was enkel geslaagd op het vak van vijf studiepunten en één vak van zes studiepunten. Samengeteld ben je dus geslaagd op 11 studiepunten. Je kan dus enkel 18 studiepunten terugvragen (29-11 = 18). Vraag geen studiepunten van het eerste semester terug!

  Meer informatie kan je hier vinden.

 

FAQ veiligheid & welzijn

 • Wanneer moet ik een mondmasker dragen?

  Binnen onze gebouwen draag je steeds je mondmasker.

  Indien je neerzit én minstens 1,5 meter afstand kan houden, dan is het toegestaan om je mondmasker tijdelijk af te zetten. Lectoren en andere bevoegde personen kunnen echter steeds beslissen dat het noodzakelijk is om het mondmasker toch te dragen.

  Buiten is het toegestaan om je mondmasker af te zetten indien je 1,5 meter afstand kan houden.

  Safety buddies, lectoren en andere bevoegde collega's houden toezicht op deze regels. Ze zullen je vriendelijk aanspreken om deze regels te respecteren.

  We rekenen op je verantwoordelijkheidszin!
  Zorg dat je steeds je mondmasker bij je hebt. Respecteer deze regels en spreek je collega-studenten vriendelijk aan wanneer ze de regels niet respecteren.
  Hoe langer we het samen volhouden, des te langer kunnen we samen op onze campussen vertoeven.

   

   

 • Wat als ik regelmatig rondloop en zo (junior-)collega's ontmoet?

  Om je te verplaatsen in onze gebouwen en lokalen dien je een aantal veiligheidsvoorschriften te volgen:

  • Bewaar de sociale afstand van 1,5 meter. Affiches en vloeraanduidingen helpen je hierbij.
  • Gebruik enkel de toegelaten in- en uitgangen.
  • Volg het aangeduide éénrichtingsverkeer.
  • Wacht in de gang op een veilige afstand van elkaar en betreed één voor één de ruimte.
  • Neem van achter naar voor plaats in de lokalen en verlaat het lokaal van voor naar achter.
  • Vermijd circulatie in het lokaal.
  • Verlaat na de les of het examen onmiddellijk individueel de campus.
  • Ga niet in lokalen waar je niet aanwezig moet zijn.

  Er zullen steeds plaatsen zijn waar we elkaar kruisen. Dan gelden volgende voorrangsregels:

  • Trappen: geeft voorrang aan wie naar beneden komt.
  • Gangen en deuren: geef voorrang aan wie naar buiten gaat.
  • Houd steeds rechts aan.

  Het gebruik van liften wordt afgeraden en/of beperkt tot het aantal gebruikers dat social distancing toelaat.

   

 • Zijn er ontsmettingsmiddelen ter beschikking? Mag ik zelf ontsmetten?

  Bij het binnenkomen van een gebouw is handreiniging verplicht via de geplaatste ontsmettingszuil.
  Er worden handgels en ontsmettingsmiddelen voorzien in sociale ruimtes, examenlokalen, praktijklokalen, onthaalruimtes (onthaal, laptopdienst, bibliotheek, ...), ...

  De ontsmettingsmiddelen worden voorzien bij de inkom van het lokaal. Ontsmettingsmiddel en doekjes met gebruiksaanwijzing bevinden zich in het lokaal.

  Voor praktijklessen zijn veiligheidsmaatregelen op maat uitgewerkt.

  Gooi gebruikte doekjes in de daarvoor voorziene papaiermand.

  Opgelet: breng geen ontsmettingsmiddelen aan op elektrische apparaten!

  Deuren blijven geopend om contact met klinken zoveel mogelijk te vermijden.

 • Welke basisregels gelden hoe dan ook, ongeacht het pandemieniveau?

  Deze gekende regels zijn de basis voor een veilige campusomgeving:

  • Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen bij het betreden van de gebouwen en buiten op de campus wanneer social distancing niet mogelijk is. Enkel gezeten en met een afstand van 1,5 meter kan het mondmasker afgezet worden.
  • We respecteren de social distancing van 1,5 meter ten opzichte van anderen.
  • We zorgen voor een goede handhygiëne.

  De gebouwen op elke campus zijn voorzien van de nodige preventie-info en -middelen. Op elke campus staat een automaat gevuld met ontsmettingsmiddelen en mondmaskers.

  Gezondheidsrisico's zijn nooit uit te sluiten. Daarom rekenen we op de verantwoordelijkheidszin van iedereen individueel om zelf in te staan voor de veiligheid van jezelf en anderen, en het opvolgen van de geldende adviezen.

  Bij aankomst op de campus rekenen we erop dat je rechtstreeks naar je leslokaal gaat. In de gebouwen zijn looproutes van toepassing. Hou steeds rechts aan (in gangen, liften, ...) bij kruisende looproutes.

  Sta mee in voor de maximale verluchting van de lokalen en de ontsmetting van je werkplek.

 • Wat is de procedure in geval van een mogelijke Covid-19 besmetting?

  Je bent thuis, je wordt ziek en vertoont één of meer symptomen van Covid-19 (acute koorts, hoest, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, soms diarree).

  Wat moet je doen?

  • Je blijft thuis en neemt contact op met je huisarts.
  • Je volgt de richtlijnen van de huisarts (mogelijke test en quarantaine) op.
  • Je verwittigt het secretariaat van je departement.
  • Je wettigt je afwezigheid via Mijn PXL (richtlijnen op Blackboard).

  Je wordt ziek op de campus en vertoont één of meer symptomen van Covid-19.

  Wat moet je doen?

  • Je verwittigt het secretariaat van je departement.
  • Ofwel verlaat je de campus, ofwel word je afgezonderd in een aparte ruimte tot iemand je komt ophalen. Vermijd nodeloos contact.
  • Je neemt contact op met de huisarts en volgt de richtlijnen van de huisarts (mogelijke test en quarantaine).
  • Je verwittigt het secretariaat van je departement.
  • Je wettigt je afwezigheid via Mijn PXL (richtlijnen op Blackboard).

  Je test positief op Covid-19.

  Wat moet je doen?

  • Je verwittigt het secretariaat van je departement. Als je positief testte, moet je in isolatie voor een periode van minstens zeven dagen. Dit betekent dat campusrijke lessen en zelfstandig werk niet mogelijk zijn gedurende deze zeven dagen.
  • De huisarts informeert in geval van besmetting de contactopspoorders, die op hun beurt ook de hogeschool zullen contacteren.
  • Je krijgt een attest om je afwezigheid te wettigen. Je registreert je afwezigheid via Mijn PXL.
  • Maak alvast een oplijsting / agenda met wie je contact gehad hebt (zowel binnen als buiten de hogeschool) gedurende de afgelopen week.

  Wat doen wij?

  • Het secretariaat brengt de directie op de hoogte via mail (corona@pxl.be) met vermelding van je naam, telefoonnummer, geboortedatum en opleiding. Deze info blijft vertrouwelijk.
  • De opleiding brengt de hoogrisicocontacten met medestudenten in kaart. Afhankelijk van het resultaat van de bevraging zal de opleiding de betrokken hoog-/laagrisicocontacten informeren omtrent de te nemen maatregelen.
  • Een hoogrisicocontact duurde langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand zonder een voldoende beschermend mondmasker.

  Je had nauw contact (hoog risico) met iemand die besmet is.

  Wat doen wij?

  • We brengen je op de hoogte van het hoogrisicocontact binnen de hogeschool met de vraag de hogeschool te verlaten, naar huis te gaan en contact op te nemen met je huisarts.

  Wat moet je doen?

  • Je neemt contact op met je huisarts met de melding van een hoogrisicocontact met een besmet persoon en volgt diens adviezen en richtlijnen op (vermoedelijk test en quarantaine).
  • Je brengt het secretariaat van je departement op de hoogte en uploadt het attest van quarantaine en/of het ziekteattest via Mijn PXL.
  • Volg verder de adviezen en richtlijnen van de huisarts.
   • Bij een positieve test wordt vermoedelijk de quarantaine verlengd en dient er een (herhalings)test te gebeuren, na overleg met je huisarts. Breng het secretariaat van je departement hiervan op de hoogte en upload het medisch attest via Mijn PXL.
   • Bij een negatieve test informeer je het secretariaat van je departement en upload je het attest van negatieve besmetting via Mijn PXL.

  BELANGRIJK

  • Het is essentieel dat je alle nodige attesten uploadt via Mijn PXL: attest quarantaine, attest negatieve test, attest positieve test.
  • Indien er na een hoogrisicocontact geen attesten van de arts aanwezig zijn, blijft de quarantaine gelden en wordt je de toegang tot de campus ontzegd.
 • Wat zijn hoog- versus laagrisicocontacten?

  In functie van het risico op besmetting worden contacten opgedeeld in twee groepen: hoogrisicocontacten of nauwe contacten.

  Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als 'hoog' beschouwd:

  • Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van minder dan 1,5 meter ('face to face'), bijvoorbeeld in een gesprek.
  • Een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde kamer / gesloten omgeving was met een Covid-19 patiënt, waarbij niet steeds een afstand van 1,5 meter gerespecteerd werd en/of waarbij voorwerpen gedeeld werden.
  • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een Covid-19 patiënt.
  • Een persoon die in direct contact geweest is met excreties of lichaamsvloeistoffen van een Covid-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz.
  • Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een Covid-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt. In een vliegtuig ook bemanningsleden die dienst doen in de sectie van het vliegtuig waar het geval zat. Indien de ernst van de symptomen of de verplaatsing van de patiënt in het vliegtuig wijst op een mogelijk grotere blootstelling, kunnen passagiers die in hetzelfde compartiment zaten of alle passagiers in het vliegtuig beschouwd worden als hoogrisicocontacten (beoordeling door de dienst Infesctieziektenbestrijding).
  • Een reiziger die terugkeert uit een rode of oranje zone.

  Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als 'laag' beschouwd:

  • Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een Covid-19 patiënt binnen een afstand van 1,5 meter ('face to face').
  • Een persoon die zich in dezelfde kamer / gesloten omgeving bevond met een Covid-19 patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter was.
 • Wat als ik zelf een risicopatiënt ben? Of een van mijn gezinsleden?

  De lijst van risicogroepen voor volwassenen vind je hier.

  Studenten die tot de risicogroep behoren, bespreken met hun behandelend arts of zij kunnen deelnemen aan de stages en/of fysieke lessen op de campus.

  GEES geeft aan dat het samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school. Indien de arts anders oordeelt, kan een attest van deze arts gevraagd worden.

 • Wat doe ik als mijn familieleden positief testten?

  Het is de huisarts die je dan desgevallend in quarantaine plaatst.

 • Worden de leslokalen voldoende verlucht?

  De lessen worden georganiseerd in blokken van maximum twee uur waarna studenten en personeelsleden instaan voor de maximale verluchting van de lokalen. In lokalen met mechanische ventilatie wordt deze maximaal ingesteld en toegepast. In andere lokalen zonder mechanische verluchting raden we aan maximaal de (kip)ramen / deuren open te zetten vóór, eventueel tijdens en ook na de lesactiviteiten.

FAQ buitenland

 • Naar het buitenland in semester 1?

  Wil je je buitenlandse studieperiode of stage concreet beginnen plannen? Hoewel corona nog steeds een impact heeft op reizen, studeren en het algemene leven, was tijdens de vakantie reizen binnen Europa terug beperkt mogelijk. Dat heb je wellicht op de voet gevolgd. We zijn dan ook blij dat de buitenlandse studieperiodes of stages in Europa terug aangevat kunnen worden. Uiteraard moet steeds rekening gehouden worden met de inreisvoorwaarden van het gastland, de reisvoorwaarden van België en de situatie aan de universiteit waar je les zal volgen. Bovendien verandert de situatie wat dat betreft ook continu.

  Een overzicht van de voorwaarden per land of regio vind je op de website van buitenlandse zaken.

  De rode, oranje, groene regio’s vind je hier in kaart gebracht.

  Voor de 'oranje' regio’s is verhoogde waakzaamheid van toepassing. Voor 'rode' regio’s is er een verplichte coronatest en quarantaine na terugkeer. Daarnaast zijn er in sommige landen inreisbeperkingen (voor Belgen), zoals bijvoorbeeld verplichte quarantaine na aankomst in de UK, Finland, Estland, … Jouw gastinstelling kan je dan advies geven over hoe ze je in deze periode kunnen ondersteunen. Voor bepaalde landen is er een volledig inreisverbod voor toeristen (uit België), maar niet noodzakelijk voor studenten. Jouw departementaal coördinator internationalisering zal je contacteren om de specifieke voorwaarden voor jouw bestemming te bespreken. Zorg zelf ook dat je de informatie van het gastland goed raadpleegt (via buitenlandse zaken), de nodige documenten in orde brengt en de voorwaarden naleeft.

  Daarnaast kan je ook interessante info vinden op https://reopen.europa.eu/nl, waar per land meer staat dan enkel de (in)reisvoorwaarden.

  We adviseren je natuurlijk om zo coronaveilig mogelijk te reizen. Zo is bijvoorbeeld reizen met de wagen meer aanbevolen dan vliegen. Daarnaast moet je strikt de richtlijnen van het gastland en de gastinstelling opvolgen.

  Indien je een Erasmusbeurs toegekend kreeg, verzeker je er dan van dat vóór vertrek alle documenten in orde zijn, in het bijzonder het learning agreement en financieel contract. Dit is des te meer belangrijk in deze coronatijden. We willen ook meegeven dat, indien je zelf vervroegd terug wil komen naar aanleiding van bijvoorbeeld veranderende kleurcode of veranderende coronamaatregelen, je niet zal kunnen rekenen op een financiële compensatie. Force majeur (=overmacht) zal wel kunnen ingeroepen worden indien het een algemene beslissing is van Hogeschool PXL of de gastinstelling, zoals bij de eerste crisis dit jaar. Wat dan de mogelijke financiële compensaties voor gemaakte (extra) kosten kunnen zijn, kunnen we op dit moment echter niet zeggen.

  Kan je, gezien de omstandigheden, laten weten of je effectief naar het buitenland zal gaan? We moeten dit immers ook doorgeven aan de verzekering. Laat ook weten indien je vroeger vertrekt, bijvoorbeeld in functie van een nodige quarantaine. Indien je beslist om niet te vertrekken gezien de omstandigheden, dan respecteren we dat natuurlijk.

 • Kan ik nog naar het buitenland gaan voor mijn studies of stage?

  De buitenlandse stages en studieperiodes binnen Europa kunnen terug aangevat worden. Hierbij moet steeds rekening gehouden worden met de inreisvoorwaarden van het gastland, de reisvoorwaarden van België en de situatie aan de hogeschool / universiteit / organisatie waar je les zal volgen / stage zal lopen.

  Een overzicht van de voorwaarden per land of per regio vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

  De rode, oranje en groene regio's vind je hier in kaart gebracht.

  Inreisvoorwaarden en andere coronamaatregelen per land vind je hier.

  Voor de 'oranje' regio's is verhoogde waakzaamheid van toepassing. Voor 'rode' regio's is er een verplichte coronatest en quarantaine na terugkeer.

  In sommige landen zijn inreisbeperkingen (voor Belgen) van toepassing, zoals bijvoorbeeld verplichte quarantaine na aankomst in het Verenigd Koninkrijk, Finland, Estland, enz. Voor bepaalde landen is er een volledig inreisverbod voor toeristen (uit België), maar niet voor studenten gezien onderwijs een essentiële verplaatsing is. Zorg zelf dat je de informatie van het gastland goed raadpleegt, de nodige documenten in orde brengt en de voorwaarden naleeft. Houd er ook rekening mee dat de situatie voortdurend verandert.

  We adviseren je bovendien om zo coronaveilig mogelijk te reizen. Zo is bijvoorbeeld reizen met de wagen meer aanbevolen dan vliegen.

  Wat betreft de mogelijkheden voor semester 2, in het bijzonder voor mobiliteit buiten Europa, wordt een beslissing genomen in de loop van semester 1.

 • Kan ik naar België komen voor onderwijs?

  Studenten en personeelsleden uit buurlanden (pendelaars) mogen naar België komen om te studeren / les te geven. Onderwijs geldt hierbij als een essentiële verplaatsing. Ook studenten en personeelsleden die in een rode zone in een buurland wonen. Zij zijn hierbij niet onderworpen aan de quarantainemaatregelen. Lees hier meer.

  Ook studenten uit een rode of oranje zone in het buitenland die in België zullen verblijven, mogen naar België komen om te studeren, in het bijzonder Erasmusstudenten, om dezelfde reden dat onderwijs een essentiële verplaatsing is. Zij zijn anders dan pendelaars wel onderworpen aan de quarantaineplicht.

 • Wat moet ik doen als ik terugkeer uit een oranje of rode zone?

  Breng je opleiding op de hoogte als je recent terugkwam van een verblijf in een oranje of rode zone. Hier vind je een duidelijk overzicht van landen en zones en de daaraan verbonden kleurcode.

FAQ algemeen

 • Kunnen we nog genieten van PXL-Catering?

  Vanaf 1 september 2020 gaat de catering onlineshop terug open met een snelservice afhaalpunt op de campus. Betalen doe je digitaal.

  Vanaf 21 september 2020 openen ook onze restaurants volgens de regels van de horecasector.
  Eten kan je enkel in het restaurant en in de daarvoor voorziene lokalen waar zitplaatsen met social distancing voorzien zijn, en waar het afzetten van het mondmasker toegestaan is.
  In lokalen die niet ingericht zijn met respect voor social distancing (zoals werkplekken) kan NIET gegeten worden.

  Op elke campus zijn specifieke eetruimtes ingericht. We dienen het aantal zitplaatsen met 50 % te beperken. Daarom vragen we je om zo snel mogelijk de gemeenschappelijke eetplekken te ontruimen na het eten om zo plaats te maken voor andere medestudenten.

  Eten in open lucht wordt aangeraden en zal gefaciliteerd worden. Fijn toch?

 • Hoe kom ik naar de campus?

  We raden je aan maximaal gebruik te maken van de fiets. Er zijn op elke campus extra (afsluitbare) fietsstallingen ingericht.

  Kom je toch met de auto? Maak dan gebruik van de aangeduide parkeerplaatsen. Parkeerwachters begeleiden je de eerste week bij het parkeren.

  Uiteraard is ook het openbaar vervoer een veilige optie. Daar geldt de algemene plicht om je mondmasker te dragen.

 

Contactpersonen

{this.field(title)}

Gerrit Schuermans


+32 11 77 55 16

+32 497 97 92 61

gerrit.schuermans@pxl.be
{this.field(title)}

Greet Jegers


+32 11 77 55 21

+32 498 41 22 30

greet.jegers@pxl.be
{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be