Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Faciliteiten

Een studie in het hoger onderwijs is een hele uitdaging. Sommige studenten ondervinden bijkomende moeilijkheden of kunnen extra ondersteuning gebruiken. Bepaalde omstandigheden kunnen voor knelpunten zorgen tijdens je studieloopbaan. Een bepaalde functiebeperking laat je bijvoorbeeld niet toe deel te nemen aan een onderwijsactiviteit. Je werk of je sportcarrière zorgt ervoor dat je niet alle lessen kan volgen. Of je thuissituatie heeft een negatieve invloed op je studiesucces.

Daarom voorzien we in Hogeschool PXL faciliteiten voor studenten met een statuut. Faciliteiten kunnen een afwijking op de onderwijs- en examenregeling omvatten.
Zo kan er bijvoorbeeld een regeling getroffen worden voor afwezigheden tijdens bepaalde lessen en examens, aangepaste examenroosters, een bijzondere regeling voor stages, alternatieve opdrachten of een aangepast individueel traject. Welke faciliteiten voor jou van toepassing zijn, kan verschillen van persoon tot persoon en van opleiding tot opleiding. We streven er echter naar om bepaalde minima te garanderen.

Belangrijk is dat je voor jezelf uitmaakt welke gevolgen deze omstandigheden hebben in relatie tot je studie. De hogeschool geeft je de kans om hiervoor ondersteuning te zoeken, door je faciliteiten aan te bieden. Deze faciliteiten houden rekening met je persoonlijke situatie en bieden je de kans je studie succesvol af te ronden.

Omdat Hogeschool PXL het belangrijk vindt om gelijke onderwijskansen te garanderen, kunnen vijf groepen studenten beroep doen op bepaalde faciliteiten.

Studenten met een functiebeperking

Meer informatie vind je hier.

Werken en studeren

Meer informatie vind je hier.

Topsportstudenten

Meer informatie vind je hier.

Studenten in bijzondere omstandigheden

Meer informatie vind je hier.

Studentenvertegenwoordigers

  • Studenten die na jaarlijkse verkiezing binnen Hogeschool PXL aangeduid worden als studentenvertegenwoordiger in de Studentenraad, de Raad van Toezicht Hogeschool PXL, de Raad van Bestuur Hogeschool PXL, de Stuvoraad, de Algemene Vergadering van de AUHL, de Raad van Bestuur van de AUHL of de Studentenraad van de AUHL.
  • Studenten die op eigen initiatief of op vraag van de opleiding (dus niet via verkiezingen) bereid zijn op regelmatige basis te participeren aan de participatiecommissies.
  • Studenten die afgevaardigd zijn in de VVS, of van daaruit in de VHLORA, de VLOR, de VLUHR.

Bevind jij je in een van de vijf bovenstaande situaties, dan kom je in aanmerking voor het aanvragen van faciliteiten. Je neemt best contact op met de dienst studievoortgang via (studievoortgang@pxl.be) voor de opmaak van een statuut.

HOE?

Om faciliteiten te verkrijgen, dien je eerst een statuut voor je specifieke situatie te bekomen. Je dient hiervoor wel de nodige documentatie in te dienen. Meer informatie over welke documentatie dit is, vind je op de pagina van het betreffende statuut. Deze aanvraag moet binnen de maand na je (her)inschrijving gebeuren, tenzij je specifieke situatie zich pas voordoet tijdens het academiejaar.

PROCEDURE

Het aanvragen van een statuut en faciliteiten verloopt in verschillende stappen:

Stap 1: Aanvraag  van het statuut

Je aanvraag kan je digitaal doen via jouw studieloopbaandossier in de online applicatie “MIJN SLB”. Surf bij (her)inschrijving naar http://mijnslb.pxl.be.

Bij de aanvraag van het statuut dien je de nodige documentatie toe te voegen om je specifieke situatie aan te tonen. Deze documentatie  wordt afgeleverd door een instantie die hiervoor bevoegd is en beschrijft best de consequenties van de omstandigheden op het normale studieverloop. De dienst studievoortgang onderzoekt en kent het statuut toe als de bewijsstukken voldoen aan de voorwaarden. Je krijgt nadien automatisch een bevestigingsmail.

Stap 2: Aanvraag onderwijs- en examenfaciliteiten

Je kan, nadat je statuut goedgekeurd is, online jouw faciliteiten aanvragen via “MIJN SLB”. De trajectbegeleider of studentenondersteuner bekijkt de aanvraag inhoudelijk, gaat na welke faciliteiten, hulpmiddelen en geïndividualiseerde voorwaarden mogelijk zijn en nodigt je uit wanneer nodig. Het opleidingshoofd neemt een beslissing over jouw aanvraag.

Stap 3: Ondertekening van het contract

Wanneer de faciliteiten goedgekeurd zijn, krijg je eveneens een bevestiging via mail. Je wordt dan uitgenodigd om in “MIJN SLB” jouw contract betreffende de faciliteiten digitaal te ondertekenen. Hierna kan je een document downloaden dat je in de opleiding kan voorleggen om de aangepaste onderwijs- en examenregeling te bekomen.

Let op! Jaarlijks dien je je statuut en faciliteiten te vernieuwen. Dit kan eveneens digitaal via “MIJN SLB”.